Závislosť na počítačových hrách sa po pandémii covidu zvýšila

Závislosť na počítačových hrách sa po pandémii covidu zvýšila Ilustr. foto: Eset

Herná porucha, teda závislosť na hraní počítačových či internetových hier, sa vyskytuje u stále väčšieho počtu ľudí. Výskyt tejto duševnej poruchy, ako ju od roku 2018 eviduje Svetová zdravotnícka organizácia, sa výrazne zvýšil v rokoch pandémie covidu. Dve štúdie, na ktorých sa podieľal Ivan Ropovik z Národného inštitútu SYRI v Brne, zistili, že porucha súvisí so závislosťou na internete a médiách a rozvíja úzkostné vzťahy. Národný inštitút SYRI o tom informoval v tlačovej správe.

"Predtým touto poruchou trpelo okolo päť percent populácie, teraz je to viac ako osem percent. Intenzita tohto problému tak v čase pravdepodobne porastie. Musíme sa preto snažiť tejto poruche lepšie porozumieť a správne zacieliť preventívne programy," konštatoval Ropovik.

Prvá zo štúdií je doposiaľ najrozsiahlejšia svojho druhu a vedci v nej analyzovali výsledky takmer 500 odborných textov, aby identifikovali najvýznamnejšie rizikové faktory patologického hrania. Následne zbierali dáta od viac ako 1300 hráčov v Severnej Amerike a Európe s cieľom sledovať, ako sa pri rôznych úrovniach rizikových faktorov a pri rôznych skupinách hráčov herná porucha vyvíja.

Herná porucha, ktorá vedie k podobným zmenám v mozgu, ako je tomu v prípade závislosti na návykových látkach alebo hazardných hrách, zatiaľ nie je detailne zmapovaná. Vedci teraz potvrdili, že medzi hernou poruchou, závislosťou na internete a závislosťou na médiách existuje jasná súvislosť.

"Podobne je dôležitý pre rozvoj hernej poruchy únikový motív a vieme, že porucha rozvíja úzkostné stavy. Pozoruhodné je, že pri rozvoji patologického hrania sme medzi jednotlivými hráčmi nepozorovali žiadne rozdiely z hľadiska pohlavia, veku alebo herného času," uviedol Ropovik.

Vedci sledovali účastníkov štúdie v niekoľkých časových úsekoch. Z výsledkov oboch štúdií vyplynulo, že predvídať, u koho a ako sa herná porucha vyvinie, je oveľa ťažšie ako identifikovať v populácii hráča, u ktorých sa patologické hranie v súčasnosti prejavuje. Keď sa však porucha rozvinie, vzťah k hraniu a príznaky sa v čase príliš nemenia.

Herná porucha bola zaradená na zoznam duševných chorôb v roku 2018. Úzko súvisí s takzvaným netolizmom, čo je nutkavá potreba stáleho pripojenia k internetu a jeho chorobného používania, ktoré potom robia závislým ľuďom psychické, sociálne a pracovné ťažkosti. Podľa rôznych štúdií sa výskyt hernej poruchy významne zvýšil v rokoch 2020 a 2021, teda v čase pandémie covidu.