Častý pobyt na sociálnych sieťach môže uškodiť hlavne deťom v ranej puberte

Častý pobyt na sociálnych sieťach môže uškodiť hlavne deťom v ranej puberte Ilustr. foto: Facebook EK

Častý pobyt na sociálnych sieťach môže najviac uškodiť deťom v ranej puberte a tiež adolescentom krátko po dosiahnutí plnoletosti. V novej štúdii k tomu prišli britskí vedci, ktorí skúmali, ako čas strávený na facebooku, instagrame či tiktoku ovplyvňuje pocit životnej spokojnosti u detí a dospievajúcich. Podľa nich existujú časové obdobia, kedy sú sociálne siete pre deti rizikovejšie: u dievčat je to podľa nich medzi 11 a 13 rokmi a u chlapcov medzi 14 a 15 rokmi, u oboch pohlaví potom znova vo veku okolo 19 rokov.

Štúdia zverejnená v odbornom periodiku Nature Communications je založená na dátach získaných od 84.000 respondentov medzi desiatimi a 80 rokmi. Podrobnejšie sa jej autori zamerali na mladších účastníkov výskumu medzi desiatimi a 21 rokmi, u ktorých sa na frekvencii používania sietí a pocit šťastia a spokojnosti pýtali sedemkrát počas rokov 2011 až 2018. Zistili pritom, že veľké množstvo času stráveného na sociálnych sieťach sa spája s poklesom životnej spokojnosti najmä u konkrétnych vekových skupín.

"Mali sme hypotézu, že súvislosť medzi sociálnymi médiami a spokojnosťou sa môže v rôznych životných obdobiach meniť - a zistili sme, že to tak skutočne je," uviedla vedúca výskumného tímu, psychologička Amy Orbenová, ktorá pôsobí na Oxfordskej univerzite. "Telesné zmeny spojené s vývojom mozgu a pubertou a zmeny sociálneho prostredia nás podľa všetkého robia zraniteľnejšími najmä v niektorých obdobiach života," dodala.

Hoci verejnosť väčšinou nepochybuje o tom, že veľké množstvo času, ktoré deti trávia s mobilnými telefónmi alebo tabletmi v ruke, na nich nemá dobrý vplyv, odborníci nič také jednoznačne nepotvrdzujú, napísal denník The New York Times. Niektorí síce tvrdia, že digitálne technológie môžu spôsobovať problémy s duševným zdravím, iní sú toho názoru, že negatívny vplyv technológií je len veľmi obmedzený.