Orange má nové spojené oddelenie komunikácie

Orange má nové spojené oddelenie komunikácie Foto: Orange

Orange Slovensko oznámil zmeny v komunikácii spoločnosti. Od začiatku apríla spája funkcie marketingovej komunikácie a korporátnej komunikácie vrátane sponzoringu a CSR do jedného oddelenia, ktoré zastreší všetky oblasti komunikácie spoločnosti. Jeho vedenia sa ujal Tomáš Palovský.

V rámci interného zjednodušovania a v snahe zjednotiť kľúčové komunikačné posolstvá Orangeu vzniklo od 1. 4. 2024 nové spojené oddelenie komunikácie Communication and Brand Reputation, ktoré bude viesť Tomáš Palovský, informuje spoločnosť v tlačovej správe.

Nové komunikačné oddelenie bude pokrývať všetky oblasti komunikácie, vrátane B2C a B2B segmentov, bude mať na starosti aktivity z oblasti marketingovej komunikácie (ATL/BTL), vzťahov s verejnosťou, sociálnych sietí, internej komunikácie, ako aj sponzoringu a CSR/ESG.
 
„Dôveru, ktorú som dostal od vedenia spoločnosti, si veľmi vážim, nakoľko si uvedomujem, akú obrovskú hodnotu predstavuje značka Orange pre zákazníkov, zamestnancov a širokú verejnosť. Som presvedčený, že táto zmena prinesie 360-stupňový pohľad na komunikáciu Orangeu, spojí komerčné aj imidžové posolstvá a využije naše dlhodobé sponzoringové, enviromentálne a CSR aktivity v novej komunikačnej platforme ´človek´,“ hovorí Tomáš Palovský, Chief Communication & Brand Reputation Officer.
 
Tomáš Palovský sa narodil v roku 1983. Absolvoval Fakultu humanitných vied na Žilinskej univerzite. Počas štúdia a po jeho ukončení pôsobil vo viacerých médiách so zameraním na ekonomiku, biznis a technológie. Po prechode do oblasti korporátnej komunikácie a vzťahov s verejnosťou sa týmto témam strategicky venoval v telekomunikačnom aj finančnom sektore. Do spoločnosti Orange Slovensko nastúpil v roku 2017 ako manažér korporátnych vzťahov, od roku 2023 zastával pozíciu Chief Corporate & Brand Reputation Officer.