Protimonopolný úrad chce viac chrániť oznamovateľov Foto: PMU

Protimonopolný úrad chce viac chrániť oznamovateľov

28.05.2017 13:58 | Marketing | PR

Do platnosti vstupuje nová metodika o ochrane wistleblowera – oznamovateľa porušovania hospodárskej súťaže. Protimonopolný úrad SR ide o jej úpravách diskutovať s mimovládnymi a neziskovými organizáciami, advokátmi a politikmi.

 

 

Účasť už potvrdili Aliancia Fair-play, Centrum právnej pomoci, Slovensko.digital či Nadácia Zastavme korupciu. Verejná debata sa uskutoční v stredu 31. 5. 2017 o 9. hodine. PMÚ SR prichádza so zmenami, ktoré zvýšia dôveru a motiváciu oznamovateľa. Podpredseda úradu Boris Gregor to zdôvodňuje „zohľadnením skúseností s prijímaním podnetov a zvýšenou iniciatívou Európskej komisie v tejto veci". Účinnosť je stanovená k 1. 6. 2017.

„Fyzické osoby často ako jediné disponujú zásadnými informáciami a dôkazmi; vedia efektívne odhaliť porušenia hospodárskej súťaže, ušetriť štátu alebo spotrebiteľom značné finančné prostriedky a prispieť k identifikácii páchateľov ekonomickej trestnej činnosti," píše sa na stránke PMÚ SR. V prípade preukázania porušenia ustanovení má oznamovateľ nárok na odmenu vo výške 1 % z uložených pokút v jednom rozhodnutí úradu, maximálne však 100 000 eur. Nárok na odmenu mu náleží aj v prípade, že pokuta nebude porušovateľom zaplatená, a to vo výške 50 percent a maximálne 10-tisíc eur.

V zahraničí je inštitút oznamovateľa, čiže whistleblowera symbolom vysokého štandardu firemnej kultúry. Podporuje dobré meno spoločnosti, na ktorom si zakladajú veľké koncerny a medzi najznámejších whistleblowerov patrí biochemik David Graham, ktorý upozornil na nebezpečné lieky vyrábané farmaceutickou spoločnosťou. Inštitút oznamovateľa má veľký úspech v Holandsku, Nemecku, vo Švajčiarsku, Veľkej Británii, v Českej republike a inde.

Za predmety a dôkazný materiál sú považované: Listiny, e-maily a pod., z ktorých vyplýva, že sa konkurenti medzi sebou dohadovali napríklad o tom, kto zvíťazí v tendri, alebo sa dohodli na poplatku za nejaký tovar alebo službu, resp. dohodli sa na opatreniach proti konkurentom. Alternatívne môže ísť aj o informácie, ktoré pomôžu úradu vykonať inšpekcie u konkrétnych subjektov s cieľom získať dôkaz o karteli.

Podnety a postrehy zo stredajšieho stretnutia so zástupcami nezávislých organizácií, advokátskej obce a politickými predstaviteľmi PMÚ SR vyhodnotí a prípadne zakomponuje do novej metodiky.

Na Slovensku sú oznamovateľmi aktivisti, novinári, odvážne osobnosti. Téma whistleblowingu bola námetom filmov Všetci prezidentovi muži, Erin Brockovichová alebo Muž, ktorý vedel priveľa.

 

Foto: PMUPodpredseda PMÚ: Zmeny podporia dôveru v štát

O novej metodike inštitútu oznamovateľa – whistleblowera Protimonopolného úradu SR sme hovorili s jej podpredsedom BORISOM GREGOROM.

Aké dáta sú k dispozícii v rámci konaní po implementácií inštitútu oznamovateľa za 3 roky jeho existencie?

„Ak otázka smeruje k počtu úspešne predložených informácií a podkladov úradu oznamovateľmi, ktoré by viedli k potrestaniu porušiteľov, ku konaniu alebo aspoň k prešetrovaniu, tak úrad musí priznať, že neeviduje žiadny takýto prípad. A to je práve dôvod, prečo úrad v tejto oblasti zvyšuje svoju aktivitu pri zatraktívnení inštitútu oznamovateľa."

Akú zásadnú kvalitatívnu zmenu prináša nová metodika?

„Inštitút oznamovateľa má okrem motivačnej roviny, keďže oznamovateľovi pri naplnení zákonom stanovených podmienok vzniká nárok na odmenu až do výšky 100-tisíc eur, aj rovinu dôvery. Predloženie informácií a podkladov je citlivou oblasťou a u oznamovateľa je spojená s obavami z možných následkov, a to aj napriek tomu, že takéto predloženie je zákonom o ochrane hospodárskej súťaže vyňaté spod porušenia mlčanlivosti podľa príslušných predpisov a zmlúv. Úrad verí, že zmena metodiky a hlavne popisu priebehu prijatia oznámenia a jeho následného spracovania úradom prinesie dostatočné zvýšenie stupňa povedomia nielen o detailoch nakladania s takto získanými informáciami úradom, ale aj o zodpovednom prístupe zamestnancov úradu k ochrane identity oznamovateľa."

Čo sa považuje za dôkaz, podanie o kartelovej dohode podľa novej metodiky?

„Podľa ZOHS sa dôkazom rozumie: dokument v listinnej alebo elektronickej podobe, ktorý je rozhodujúcim dôkazom takého porušenia, alebo informácia a dôkaz, ktorý je rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie, ktorou sa má získať rozhodujúci dôkaz umožňujúci preukázanie takého porušenia zákona."

Čo sa za dôkaz o kartelovej dohode nepovažuje?

„Na toto neexistuje jednoznačná, všeobecne aplikovateľná odpoveď. Dôležitá je prípustnosť dôkazov a ich použiteľnosť vzhľadom na spôsob ich získania, resp. zaistenia. Preto je nevyhnutná komunikácia s úradom v čase, kedy úrad ešte môže oznamovateľa usmerniť pri získavaní pre úrad podstatných dokumentov a dôkazov."

Aká zmena sa očakáva po implementovaní novej metodiky zo strany verejnosti?

„V ostatnom období sa tí, ktorí disponujú pre úrad relevantnými informáciami alebo k nim majú prístup, často obracajú na mimovládne organizácie alebo médiá, a to úrad nemá v záujme meniť. Dôležitá pre úrad je však kvalita a použiteľnosť informácií a preto od novej metodiky, ale hlavne od jej verejnej komunikácie, úrad očakáva, že získa príležitosť konzultovať s oznamovateľom všetky potrebné informácie, ktoré môžu zohrávať rozhodujúcu úlohu pri ďalších úkonoch úradu v rámci prešetrovania alebo vedenia správneho konania v danej veci, a to ešte v čase pred medializáciou informácií a dôkazov zo strany oznamovateľa. Zverejnením určitých informácií totiž môže dôjsť - a v drvivej časti prípadov aj dochádza, k rozsiahlej likvidácii informácií a podkladov zo strany porušiteľov ZOHS. Úrad takto nenávratne stráca možnosť získať pre svoju činnosť podstatné informácie v danom prípade."

Aký je odkaz ľuďom, ktorí by napríklad teraz váhali, či sa ozvať a prihlásiť sa s dôkazným materiálom na PMÚ SR?

„Rozhodne najdôležitejšia je dôvera a povedomie o pôsobnosti úradu v oblasti ochrany hospodárskej súťaže. Úrad je často stotožňovaný s orgánom dohľadu nad verejným obstarávaním v rovine posudzovania koordinácie podnikateľov pri predkladaní ponúk vo verejných súťažiach. To je však len zlomok toho, čo úrad vykonáva v oblasti ochrany hospodárskej súťaže. A preto potrebuje úrad zabezpečiť, aby sa široká verejnosť dozvedela aj o aktivitách úradu pri odhaľovaní horizontálnych a vertikálnych dohôd obmedzujúcich súťaž, pri posudzovaní zneužívania dominantného postavenia, pri schvaľovaní a kontrole koncentrácií, a v neposlednom rade pri posudzovaní, či orgány štátnej správy, obce a VÚC alebo záujmové samosprávy pri výkone štátnej správy alebo samosprávy neobmedzili hospodársku súťaž. Navyše, od 1. 1. 2016 úrad získal kompetencie v oblasti koordinácie štátnej pomoci. Inštitút oznamovateľa sa vzťahuje len na horizontálne dohody obmedzujúce súťaž. V ostatných prípadoch úrad prijíma podnety, ktoré rovnako zodpovedne posudzuje za účelom zistenia, či je dôvod na začatie prešetrovania alebo správneho konania. V mnohých prípadoch, vzhľadom na svoje obmedzené zdroje, musí úrad uplatňovať prioritizačnú politiku a riešiť prednostne typovo a dopadovo najzávažnejšie prípady."Skúma mysle psychopatov. A má nový prípad

Skúma mysle psychopatov. A má nový prípad

Neurologička, staršia zvláštna agentka Sayer Altairová, skúma mysle psychopatov. Po strelnom zranení je konečne zase v teréne. Do služby ju povolali, keď agent FBI vo voľnom čase pri prechádzke so psom špeciálne vycvičeným na hľadanie mŕtvol spadol do jaskyne plnej ľudských kostí...

Trump potvrdil, že USA vykonali kybernetický útok proti ruskej dezinformačnej agentúre

Trump potvrdil, že USA vykonali kybernetický útok proti ruskej dezinformačnej agentúre

Americky prezident Donald Trump prvýkrát potvrdil, že Spojené štáty v roku 2018 vykonali kybernetický útok proti ruskej Agentúre pre výskum internetu (AII).

Za hackerstvo a za klamstvá o teroristoch hrozia mužovi štyri roky väzenia

Za hackerstvo a za klamstvá o teroristoch hrozia mužovi štyri roky väzenia

Muž čelí obžalobe zo šírenia poplašnej správy spočívajúcej v tom, že v Česku zaútočia teroristi.

Chcete si požičať kolobežku, bicykel alebo zavolať si taxík cez mobilnú aplikáciu? Tieto tipy pomôžu mať peniaze v bezpečí

Chcete si požičať kolobežku, bicykel alebo zavolať si taxík cez mobilnú aplikáciu? Tieto tipy pomôžu mať peniaze v bezpečí

Objednať si odvoz, prípadne požičať si bicykel alebo kolobežku je bežné v zahraničí, ako aj na Slovensku. Tieto nové formy prepravy využívame počas dňa, ale napríklad aj na dovolenke v cudzine.

Rektor navrhol, aby vysoké školy kúpili denník Lidové noviny

Rektor navrhol, aby vysoké školy kúpili denník Lidové noviny

Rektor Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze Vojtěch Petráček navrhl, aby se vysoké školy složily a koupily Lidové noviny ze skupiny Mafra, která patří Agrofertu.

Kaczyński obvinil zahraničné médiá, že sa miešajú do volieb

Kaczyński obvinil zahraničné médiá, že sa miešajú do volieb

Šéf poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyński obvinil zahraničné médiá z toho, že sa pred nadchádzajúcim druhým kolom hlasovania o budúcom poľskom prezidentovi miešajú do volieb.

Škoda Auto Slovensko má nového šéfa marketingu

Škoda Auto Slovensko má nového šéfa marketingu

Od júla 2020 nastáva zmena v top manažmente spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

Domček deduška Večerníčka zrekonštruujú a premiestnia (VIDEO)

Domček deduška Večerníčka zrekonštruujú a premiestnia (VIDEO)

Očakávaná obnova a rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky známeho domčeka deduška Večerníčka sa začala 6. júla 2020.

O2 poľudštilo svoju zákaznícku linku. Od prvého momentu sa s vami bude rozprávať zamestnanec linky a nie automat (VIDEO)

O2 poľudštilo svoju zákaznícku linku. Od prvého momentu sa s vami bude rozprávať zamestnanec linky a nie automat (VIDEO)

O2 sa rozhodlo radikálne zmeniť zážitok, s akým sa zákazník najčastejšie stretáva pri volaní na zákaznícke linky. Preto v týchto dňoch pristúpilo k vypnutiu prednahratých hlášok, ktoré slúžili na navigovanie zákazníka a prináša priame spojenie so zamestnancom zákazníckej linky  už od začiatku hovoru. Zákazník tak po novom nebude musieť počúvať vopred nahraté dlhé zoznamy možností ani zadávať žiadne čísla v menu, ale hneď po vytočení čísla 949 je privítaný a spojený s najbližším voľným asistentom.

Začal proces, v ktorom herec Depp žaluje bulvárny denník

Začal proces, v ktorom herec Depp žaluje bulvárny denník

S čiernou šatkou zakrývajúcou ústa a nos dnes prišiel na súd v Londýne hrdina Pirátov z Karibiku a hollywoodsky herec Johnny Depp.

Najčítanejšie