Euromoney: Najlepšie privátne bankovníctvo na Slovensku je Erste Private Banking Slovenskej sporiteľne

Euromoney: Najlepšie privátne bankovníctvo na Slovensku je Erste Private Banking Slovenskej sporiteľne Foto: Slovenská sporiteľňa

Prieskum Global Private Banking and Wealth Management Survey je kvalitatívnym hodnotením najlepších služieb privátneho bankovníctva podľa jednotlivých regiónov a oblasti poskytovaných služieb. Slúži ako pomôcka pre majetných klientov, ktorým poskytne aktuálny prehľad o poskytovateľoch profesionálnych služieb správy majetku. Prestížny magazín Euromoney ho uskutočňuje už 18 rokov. Na Slovensku ocenenie za najlepšie služby získal Erste Private Banking Slovenskej sporiteľne.

„Uplynulý rok bol veľkou skúškou pre nás všetkých. Som hrdý, že aj vďaka digitalizácii sa nám podarilo v tomto turbulentnom období udržať vysokú kvalitu našich služieb a stali sme sa najlepším privátnym bankovníctvom na Slovensku. Dobrou správou je, že klienti Erste Private Banking vyšli z krízy silnejší a skúsenejší. Vhodná individuálna diverzifikácia ich finančného portfólia s primerane stanoveným investičným horizontom im ochránila majetok aj voči výrazným dopadom prvej vlny na finančné trhy. Navyše, tí s vyšším rizikovým apetítom využili krízu ako investičnú príležitosť a navýšili svoje pozície vo vybraných sektoroch. Krízové mesiace tak zvládli bez ujmy na majetku, resp. ich portfóliá performujú lepšie, ako pred krízou,“ vysvetľuje Michal Orlovský, riaditeľ Erste Private Banking Slovenskej sporiteľne.

V roku 2020 sa značná časť osobnej komunikácie s klientmi privátneho bankovníctva presunula do online priestoru. Počas roka boli pridané nové funkcionality do Georgea, pričom najdôležitejšími boli zriadenie účtu a služieb privátneho bankovníctva kompletne formou online procesu, investovanie do podielových fondov, založenie si a spravovanie investičného sporenia, nakupovanie a predávanie vybraných akcií a ETF (fondy obchodované na burzách), ako aj možnosť online participovania na primárnych emisiách dlhopisov. Tento vývoj ukázal, že dlhodobá snaha banky v čoraz väčšej miere investovať do technológií a online komunikácie s klientom bola správna.

Privátne bankovníctvo Erste Private Banking spravuje finančný majetok klientov s majetkom presahujúcim 500 tis. eur. Víziou je byť lídrom v kvalite poskytovaných služieb privátneho bankovníctva s najväčším podielom na slovenskom bankovom trhu. Dôraz sa kladie na spokojnosť klientov, transparentnosť a na diskrétnosť. Samozrejmosťou sa stáva rozširovanie online možností investovania a online správy portfólia. V roku 2021 je cieľom ponúknuť klientom investície do spoločensky zodpovedných riešení s pozitívnym sociálnym dopadom pre spoločnosť.