LEAF Academy získala ako jediná škola na Slovensku prestížnu medzinárodnú akreditáciu NEASC

LEAF Academy získala ako jediná škola na Slovensku prestížnu medzinárodnú akreditáciu NEASC Ilustr. foto: LEAF Academy

Stredná škola LEAF Academy v Bratislave získala po takmer 5-ročnom procese akreditáciu NEASC.

 

LEAF Academy je zatiaľ jediná škola na Slovensku, ktorá spĺňa prísne kritériá NEASC. V regióne strednej Európy sa touto akreditáciou môžu pýšiť len 3 ďalšie školy v Českej republike (International School of Prague, Riverside School a The Ostrava International School) a 2 v Poľsku (American School of Warsaw a International School of Krakow).

LEAF Academy sa týmto míľnikom v slovenskom školstve zaradila ku globálnej špičke vzdelávacích inštitúcií.

Akreditácia NEASC je medzinárodne uznávaná garancia vysokej kvality a štandardov vzdelávania. Pre rodičov, študentov ale aj univerzity je zárukou, že vzdelávacie procesy na tejto škole majú skutočne hodnotné výsledky a obstáli v prísnom hodnotení zahraničnej komisie.

Foto:  LEAF Academy

„Po niekoľkých rokoch nepretržitého úsilia vám s radosťou môžeme oznámiť, že LEAF Academy získala NEASC akreditáciu,” povedal riaditeľ LEAF Academy Matej Sapák tesne po oznámení výsledku akreditácie.

“Súčasťou nášho poslania na LEAF Academy je aj výchova k 4E hodnotám (Ethics, Excellence, Civic engagement, Entrepreneurial leadership) a dôležitú rolu v rozvoji charakternosti u nás hrá pokora. Ale pokora nie je to isté ako falošná skromnosť, je to aj uvedomenie si vlastných silných stránok a uznanie prínosu iných,“ dodal riaditeľ školy Matej Sapák.

NEASC (Asociácia škôl a vysokých škôl v Novom Anglicku) je nezávislá nezisková organizácia, ktorá spája viac ako 1500 škôl v USA a po celom svete. NEASC bola založená v roku 1885 a odvtedy pracuje na vytváraní a udržiavaní vysokých štandardov pre všetky úrovne vzdelávania.

Asociácia podporuje proces zmysluplného a neustáleho zlepšovania škôl pri súčasnom rešpektovaní kultúry a individuálneho kontextu každej inštitúcie, ktorá sa stane členom. Má 3 komisie, ktoré zblízka dohliadajú na poskytovanie kvalitného vzdelávania študentom.

LEAF Academy absolvovala v akreditačnom procese ACE protokol, ktorý hodnotí školu z 3 hľadísk: Architektúry vzdelávania, Kultúry vzdelávania a Ekológie vzdelávania. Každé z nich má pod sebou viacero tzv. princípov vzdelávania, na základe ktorých sa škola ako celok posudzuje.

Podrobnosti o výsledku akreditácie si môžete pozrieť v správe.

Akreditácia sa sústredí okrem organizačnej a vzdelávacej štruktúry na to, aby ako nestranný pozorovateľ zhodnotila, či škola plní, čo o sebe tvrdí: ako napĺňa svoju víziu a či skutočne vzdeláva podľa svojich cieľov. Posudzuje aj to, čo a ako sa študenti učia, nakoľko sú do celého procesu zapojení učitelia, rodičia a ako škola pomáha svojim študentom rásť. Okrem „ideovej“ kvality učenia si všíma aj vybavenosť školy a moderné nástroje, ktoré zapája do výučby.

Výnimočnosť

LEAF Academy ako prvá a zatiaľ jediná škola na Slovensku spĺňa tieto prísne kritériá, v regióne strednej Európy sa touto akreditáciou môžu pýšiť len 3 ďalšie školy v Českej republike a 2 v Poľsku.

Výnimočnosť tejto akreditácie v našich podmienkach potvrdzuje aj to, že jej získaním sa proces posudzovania komisiou nekončí. V spolupráci so školou vypracovali plán ďalších krokov, ktorých plnenie príde Asociácia potvrdiť na jeseň roku 2025.

Foto: LEAF Academy

O medzinárodnej strednej škole LEAF Academy

LEAF Academy je medzinárodná internátna stredná škola v Bratislave. Našim poslaním je poskytovať vzdelanie na svetovej úrovni aktívnym študentom zo stredoeurópskeho regiónu a aj mimo neho, bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie.

Sme stredná škola rezidenčného typu, pretože veríme, že spoločný život na internáte a vzdelávanie sa i mimo vyučovacích hodín v komunite študentov z rôznych prostredí a krajín vytvára nespočetné množstvo príležitostí na rast. Študenti sú v LEAF Academy sprevádzaní odborným tímom učiteľov a ďalších zamestnancov, ktorí zabezpečujú, že čas strávený mimo vyučovania napomáha osobnému rozvoju, a je zároveň zábavný a bezpečný.