LEAF Academy radí: Zapnutá kamera a iné nástroje k upútaniu pozornosti študentov počas hodiny

LEAF Academy radí: Zapnutá kamera a iné nástroje k upútaniu pozornosti študentov počas hodiny Ilustr. foto Daniel Dluhy LEAF Academy

Súkromná stredná škola LEAF Academy prináša viacero užitočných rád, ako sa vysporiadať s aktuálnou situáciou v školstve a vyťažiť z dištančného vzdelávania čo najviac. Lenka Filkaszová, ktorá na Leaf Academy učí stredoeurópske štúdia, prináša tieto rady:

Teraz, keď sa vidíme so študentami len cez kameru, alebo ani cez ňu, je oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým si udržiavať so študentami neustály kontakt a vzťah. A to aj napriek tomu, že študenti majú často objektívne dôvody, aby neboli videní. Mojím cieľom je preto snažiť sa kontakt počas vyučovania udržať a zároveň, keďže sme v takejto zvláštnej dobe, sa snažím vytvoriť aj pocit bezpečia a uvoľnenia, aby vyučovanie nebolo pre študentov ďalším zdrojom stresu, keďže toho stresu okolo je aktuálne viac než dosť.


Ako nadviazať vzťah so študentami

- podporovať aktivitu - ak študenti musia neustále na niečo reagovať, viete, že sú tam
- snažím sa ich do hodiny vtiahnuť cez vtipný úvod, krátky rozhovor, kde všetci reagujú
- trvám na reakcii. Napríklad kto mal sladké raňajky, nech ukáže like, kto mal slané, nech ukáže dislike. Reakcie môžu byť rôzne – na kameru, cez emoji, do chatu a pod.
- Na Google Meet, Sli.do, fun facts – nájdete zdánlivo triviálne pomôcky, ktoré navodia pocit príjemna
- všetky mená pripojených mám napísané, aby som ich kedykoľvek vedela osloviť, aj keď ich nevidím
- pri úlohách dávam rôzne možnosti prevedenia úloh – napríklad čitateľský denník – môžu napísať rukou, na počítači, alebo môžu nahrať krátke video. Možnosť výberu ich viac motivuje, majú možnosť úlohu a jej prevedenie sami ovplyvniť
- aj pri úlohách na hodine, dávam možnosť výberu, ako ju budú robiť – študenti hlasujú, či budú robiť ústne, písomne, v skupinách
- online učenie prináša nové možnosti interakcie, zdieľame interaktívne online tabule, kam môžu všetci prispievať, zdieľať vlastné príspevky, názory (cez breakout rooms, chat, Padlet, Jamboard, zdieľané dokumenty, Flipgrid) – vytvára to príležitosti sa prejaviť aj takým študentom, ktorí nedokážu hneď zakričať odpoveď
- „Vidím ťa“ počas hodiny musí zaznieť meno každého študenta, je potrebné ho aspoň raz osloviť, vyvolať, okomentovať, aby mal pocit, že učiteľ vie, že „som tu“

Ako vytvoriť na hodine pocit bezpečia a uvoľnenia

- predvídateľné aktivity – tvorba triednych rituálov
- všetko, čo o hovorím, píšem v skratke do chatu - pri online vyučovaní dieťa nemá možnosť nakuknúť k susedovi, čo sa deje. Pre mnohých to môže byť stresujúce. Je dôležité, aby poznali plán hodiny, ďalších krokov, ktoré majú vizuálne k dispozícii, aby mali pocit istoty, ak sa im nepodarí hneď pripojiť, alebo vypadne signál, aby vedeli, čo nasleduje, kde sú
- „Talk to walk“ - keď niečo robím, hľadám, hovorím im, čo robím, aby nebola neistota a tlak z ticha
- „Vyvolávanie s predstihom“ – po položení otázky poviem v predstihu niekoľko mien v poradí, ktorých sa budem pýtať
- všetky pokyny vizualizujem v chate alebo na Jamboard a pridávam aj priamo do skupín, v ktorých môžu spoločne pracovať
- „Počúvam ťa“ - ak niečo rozprávajú – dám im vedieť, že ich počúvam
- na hodiny prichádzam s 3P – pero, papier, pozitívna energia

Článok vznikol v spolupráci s LEAF Academy