Asociácia public relations SR vyzýva SPP ku zrušeniu verejnej súťaže na PR služby

Asociácia public relations SR vyzýva SPP ku zrušeniu verejnej súťaže na PR služby Ilustr. foto: SPP2

Asociácia public relations Slovenskej republiky vyzvala viackrát Slovenský plynárenský podnik k zastaveniu výberového konania na PR agentúru a požiadala spoločnosť o vyhlásenie novej verejnej súťaže.

Za hlavný dôvod považuje asociácia nejasné kritériá, čo do objemu obratov samotných agentúr, tak veľkosti a nastavenia tímov, ktoré podľa interného prieskumu nespĺňa 16 zo 17 členských agentúr. Zadefinované podmienky považuje APRSR za sporné, vyvolávajúce pochybnosti o transparentnosti, etickosti a hospodárnom nakladaní so štátnymi peniazmi, píše asociácia v tlačovej správe.

Na obavy a kritériá APRSR upozornila SPP viackrát a požiadala o zastavenie celého výberového procesu so zadefinovaním nových pravidiel, ktoré by spĺňali princípy férového tendra. Spoločnosť na požiadavky asociácie reagovala, avšak podmienky nezmenila a tender nezastavila, pričom termín na dodanie podkladov pre súťaž uplynul v pondelok 14. 3. 2022.

V rámci kultivácie branže a etických princípov, ku ktorým sa zaviazali všetky členské agentúry je spoločným cieľom asociácie zapájať sa do výberových konaní, ktorých podmienky sú jednoznačné, transparentné, umožňujúce zúčastniť sa ho viacerým firmám podnikajúcim v tejto oblasti a vytvoriť tak férové a konkurenčné prostredie pri výbere agentúry poskytujúcej PR služby. Zároveň APRSR považuje za dôležité poukazovať na procesy a súťaže, ktoré dané parametre nenapĺňajú.

APRSR v súvislosti s vyhlásením verejnej súťaže s predmetom „PR služby“ ponúkla SPP možnosť poskytnutia odbornej podpory pre zadefinovanie relevantných podmienok tak, aby napĺňali požiadavky férového tendrovania: Férový tender - Asociácia public relations Slovenskej republiky (asociaciapr.sk)

Link na SPP súťažné podmienky – časť: PR služby je: https://www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/obstaravanie/obchodne-verejne-sutaze/sutazne-podklady-obchodnych-verejnych-sutazi/

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), je najväčším dodávateľom energií na Slovensku.  SPP je dodávateľom plynu a elektriny a s nimi spojených služieb vo všetkých regiónoch Slovenska. Vlastníkom 100 % akcií spoločnosti SPP je od roku 2014 Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Stanovisko SPP: Reakcia SPP na výhrady Asociácie PR agentúr SR k verejnej súťaži na PR služby