Začína sa registrácia do súťaže FbRulezz 2013

 Začína sa registrácia do súťaže FbRulezz 2013

Kto na Slovensku využíva Facebook ako marketingový nástroj najefektívnejšie?

 

 

Súťaž marketingových riešení a využitia Facebooku v komunikácii značiek a firiem FbRulezz 2013, otvorila registráciu do druhého ročníka. Cieľom súťaže je oceniť najlepšie marketingové a komunikačné riešenia slovenských značiek a firiem na Facebooku.
Do súťaže sa môžu prihlásiť firmy, značky a správcovia slovenských Facebook Stránok, ktoré boli založené alebo aktívne od 16. septembra 2011 až do uzávierky súťaže 24. novembra 2013.

Registrácia do FbRulezz prebieha na webovej stránke: http://fb.rulezz.sk/2013.

„Facebook vnímame ako plnohodnotnú komunikačnú platformu pre značky a firmy. Inovatívnosť a schopnosť osloviť zákazníka sa stávajú veľmi dôležitými atribútmi v marketingových riešeniach. Veľmi sa tešíme na prihlásené práce a ich rôznorodé kreatívne využitie najrozšírenejšej sociálnej siete," hovorí Peter Šebo, organizátor súťaže.

Súťaž prebieha v troch hlavných kategóriách. Prvou sú Facebook stránky, kde bude odborná porota hodnotiť komunikáciu firmy či značky v prostredí Facebook stránky alebo skupiny. Druhou sú Facebook aplikácie, teda marketingové riešenia, ktoré pre komunikáciu firmy, značky alebo produktu využívajú Facebook aplikáciu. Treťou je Najlepšie využitie Facebooku. Ide o marketingové riešenie, ktoré je súčasťou širšieho mediamixu vrátane klasických či digitálnych nástrojov marketingu okrem Facebooku. Hodnotiť sa bude efektívna integrácia Facebooku do marketingovej kampane.
O tých najlepších rozhodne odborná.

FbRulezz 2013 bude mať aj špeciálnu cenu – Najlepšia nebrandovaná Facebook stránka. „Rozhodli sme sa oceniť slovenské Facebook stránky alebo skupiny, ktoré nie sú brandované a neslúžia ako marketingová podpora konkrétnej firmy, značky či produktu. Majú však veľký vplyv na celkové prostredie na slovenskom Facebooku, a to ovplyvňuje aj fungovanie brandovanej komunikácie," hovorí Peter Šebo, organizátor súťaže zo spoločnosti Marketers, s.r.o.

Hodnotenie v špeciálnej kategórii bude prebiehať prostredníctvom Facebook „like" hlasov na webovej stránke fb.rulezz.sk/2013. Práce súťažiace v tejto kategórii budú ocenené podľa počtu „like" hlasov, ktoré ich prihláška získa.

Vyhlásenie výsledkov bude na večernom podujatí po odbornej konferencii InternetRulezz 2013 s podtitulom All about Facebook, ktorá sa uskutoční 3. decembra 2013.