Asociácia public relations SR vyhlásila najlepšie PR projekty roka PROKOP 2023

Asociácia public relations SR vyhlásila najlepšie PR projekty roka PROKOP 2023 Foto: APRSR

Asociácia public relations SR včera večer slávnostne vyhlásila víťazné práce 14. ročníka súťaže PROKOP, ktorá oceňuje najlepšie slovenské PR projekty a kampane za minulý rok. V 17 kategóriách si agentúry a klienti odniesli 79 ocenení. Najúspešnejšou agentúrou sa stala 1st CLASS AGENCY. Ocenenie klient roka si opäť odnáša Kofola ČeskoSlovensko. PR osobnosťou roka sa stala Andrea Danihelová.  

V aktuálnom ročníku PROKOP 2023 súťažilo 39 prihlasovateľov, ktorí zaregistrovali celkovo až 175 prác. Tie v koncom apríla hodnotila 20-členná porota zložená z odborníkov z PR brandže a kreatívneho priemyslu.

Porota hodnotila kampane celkovo v 17 doménových a špeciálnych kategóriách. O vysokej kvalite PR kampaní hovoria prvé výsledky. Do užšieho výberu a na shortlist postúpilo viac 60 % všetkých prác, z toho 50 prác z Doménových kategórií a 58 prác zo Špeciálnych kategórií. Najviac shorlistov majú kategórie Experience PR (12), Nonprofit PR (10), Business to Consumer PR (8) a Interná komunikácia (8).

Predsedníčka poroty Katarina Remiaš a prezidentka APRSR Soňa Lexmanová   FOTO: APRSR
Postupným viackolovým hodnotením porota do užšieho výberu a na shortlist posunula 108 prác, z nich finálne ocenila 74 projektov a kampaní od 29 prihlasovateľov, ktorým v jednotlivých kategóriách udelila prvé, druhé a tretie miesto, 3 práce získali Mimoriadnu cenu a 2 Špeciálne ocenenia.

Podrobnosti: Zoznam ocenených PROKOP 2023

Najúspešnejšou PR agentúrou ročníka sa stala 1st CLASS AGENCY, ktorá získala ocenenie po prvý krát. Toto ocenenie získava agentúra, ktorá dosiahne najviac bodov podľa počtu získaných ocenení a shortlistov. Na druhom mieste skočnila agentúra SK PR STRATEGIES a na treťom agentúra Seesame.

Najúspešnejším klientom ročníka sa stala Kofola ČeskoSlovensko, ktorá obhájila minuloročné prvenstvo. Toto ocenenie udeľuje porota rovnakou metodikou ako pri agentúre roka. Na druhom mieste skončila spoločnosť TrollWall s agentúrou Seesame a  tretie miesto získal Heineken Slovensko.

Agentúra roka - 1st CLASS      Foto: APRSR

PR Osobnosťou roka 2023 sa stala Andrea Danihelová

Andrea Danihelová pôsobila do marca tohto roku ako vedúca úseku Komunikácia v spoločnosti VSE Holding, hovorkyňa spoločnosti VSD a správkyňa Nadácie VSE. Počas svojej 18 ročnej kariéry v spoločnosti VSE Holding sa stala uznávanou a dôveryhodnou profesionálkou v oblasti externej a internej komunikácie. Je absolventkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, štúdium absolvovala aj na Michigan State University. Zodpovedné a fundované komunikačné schopnosti preukázala aj v období závažných energetických kríz a veľkých hospodárskych výziev, či procesu transformácie spoločnosti. Zároveň ju nominujeme aj pre jej angažovanosť vo významných PR a CSR projektoch a dôslednej internej komunikácie s veľkým dôrazom na ľudský faktor.

Marta Danihelov PR osobnosť roka    Foto: APRSR

MIMORIADNE CENY

Porota zároveň udelila tri Mimoriadne ceny prihláseným prácam.

1. Mimoriadne PROKOP ocenenie Iniciatíve Na veku záleží, agentúre 1st CLASS AGENCY, S0Š Masmediálnych a informačných štúdií so študentmi za projekt H3KNISA by SOŠ MIŠ

H3KNISA je inovatívny projekt prevencie mladistvých v oblasti závislostí od fajčenia iniciatívy Na veku záleží. Prostredníctvom inšpiratívnych workshopov s influecnermi na školách motivuje už tretí rok stredoškolákov heknúť si svoj život k lepšiemu, bez fajčenia. So SOŠ Masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave rozbehla v rámci spolupráce krúžok H3KNISA po vyučovaní. Viac ako 30 študentov sa stalo H3KERMI, ktorí hekli seba, svojich spolužiakov a hlavne svoje teoretické vedomosti, ktoré mohli prakticky vyskúšať v marketingovom, PR a media odbore, ktorý študujú a získali tak aj prvý pracovný záznam do CV.

Mimoriadne ocenenie si odnáša iniciatíva Na veku záleží, 1st CLASS AGENCY a taktiež Stredná odborná škola Masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave a taktiež samotní študenti, ktorí vďaka krúžku H3KNISA spojili teoretické skúsenosti s praxou komunikačnom a marketingovom odbore, pričom zároveň motivovali aj svojich spolužiakov, že ak sa budú sebarealizovať a robiť to čo ich baví, na závislosti nebude priestor.

2. Mimoriadne PROKOP ocenenie spoločnosti Trollwall a agentúre Seesame za projekt #BezHejtu

Nenávistné komentáre môžu mať reálny vplyv aj mimo online sveta. Mimoriadnym ocenením za venovanie sa a otváranie celospoločensky prínosnej témy – zabránenie šíreniu nenávistných komentárov a hejtu v online kanáloch a na sociálnych sieťach by sme chceli oceniť spoločnosť Trollwall a agentúru Seesame, pretože poukázali na to, že je dôležité, akým spôsobom komunikujeme a tak práve komunikácia bez šírenia nenávisti môže prispieť ku pozitívnejšiemu prostrediu nášho každodenného života.
Zvlášť by sme zároveň chceli oceniť samotnú agentúru Seesame za jej dlhoročnú aktivitu a inicovanie viacerých projektov a kampaní súvisiacich práve s témami konšpirácií, snahu participovať a aj otvárať a venovať sa celospoločensky prínosným témam – hejtovaniu, ochrane whistleblowerov, pomoci ohrozeným a marginalizovaným skupinám a podobne. Myslím, že takéto aktivity si zaslúžia to, aby sme ich oceňovali.

3. Mimoriadne PROKOP ocenenie spoločnosti Tesco za projekt Všade dobre, doma najhoršie?

Domáce násilie je podľa prieskumov celospoločenský problém s vysokým výskytom, no často zostáva neviditeľné, ukryté za dverami domácností. Pre obete domáceho násilia ide o veľmi citlivú osobnú tragédiu, často sa boja o probléme hovoriť, či vyhľadať pomoc. Tesco prejavilo veľkú mieru odvahy vytvorením komplexného Programu na pomoc obetiam domáceho násilia, ktorý už reálne pomohol niekoľkým obetiam nadobudnúť pocit bezpečia a kontrolu nad svojím životom. Ide o unikátny projekt nielen na našom trhu v rámci potravinových reťazcov, ale aj v strednej Európe a v rámci celej skupiny Tesco.

CENA ZA ETIKU V KOMUNIKÁCII

Cenou za etiku v komunikácii udeľuje APRSR Marekovi Machovi a OZ Mladí, ktorí približujú už viac ako 8 rokov predovšetkým mladým ľuďom hrôzy totalitných režimov, extrémizmu a nenávisti. Upozorňujú na potrebu zachovávania slobody a demokracie a ich nenahraditeľnosť v spoločnosti. Popri viacerých projektoch sa v poslednom období snažia o slušnú, vecnú komunikáciu v polarizovanej spoločnosti, ktorá overenými údajmi a informáciami bojuje proti klamstvám a nepravdivým informáciám zaznievajúcim vo verejnom priestore v rámci politickej komunikácie a vo volebných kampaniach.

CENA ZA UNIKÁTNY PR POČIN ROKA

V tomto roku udelila APRSR aj Cenu za unikátny PR počin pre OZ Zastavme korupciu za ich dlhoročnú prácu, aktivity a edukáciu spoločnosti smerom k väčšej transparentnosti nakladania s verejnými financiami, podpore investigatívnej žurnalistiky aj edukácii ľudí v miestnych, lokálnych komunitách, aby im viac záležalo  a začali sa zaujímať o veci verejné.  Toto oz dlhodobo aktívne komunikuje v médiách, vedie tiež protikorupčné workshopy pre mládež, realizovalo mapu eurofondových projektov aj reláciu o spoločenských problémoch a občianskych témach Cez čiaru, no má aj podcast Ľahký podcast o ťažkej korupcii, v ktorom jednoduchou rečou približuje aktuálne netransparentné aktivity.