Andrej Zaťko vstupuje do akcionárskej štruktúry 365.bank

Andrej Zaťko vstupuje do akcionárskej štruktúry 365.bank Foto: 365.bank

Súčasný CEO a predseda predstavenstva 365.bank, Andrej Zaťko, nadobúda prostredníctvom svojej spoločnosti 9,9 %-ný podiel v akcionárskej štruktúre banky. Po 25 rokoch pôsobenia v rámci J&T FINANCE GROUP sa tak stáva spoluvlastníkom 365.bank, ktorá je pilierom retailového bankovníctva finančnej skupiny.

„J&T pokračuje v stratégii posilňovania vlastníckej štruktúry z radov svojich dlhoročných vrcholových manažérov. Odkúpenie časti akcií 365.bank Andrejom Zaťkom reflektuje vieru vlastníkov a zakladateľov J&T, podobne ako v mnohých iných našich spoločnostiach, že získanie významných akcionárskych podielov je snahou o vyjadrenie hlavnej hodnoty, ktorou je udržateľnosť podnikania. Viaceré spoločnosti, ktoré pôvodom vychádzajú z J&T, majú dnes od majoritných, stredne veľkých až po významných minoritných akcionárov svojich top manažérov, ktorí im dali rozlet k samostatnosti,“ hovorí Patrik Tkáč CEO J&T FINANCE GROUP a spoluzakladateľ J&T.

Podľa jeho slov Andrej Zaťko so svojím tímom dokázal po prevzatí riadenia banky dosiahnuť významnú zmenu v jej celkovej orientácii, modernizácii a stabilizácii, čo možno vidieť na dynamike rastu portfólia jej klientov, rozsahu poskytovaných služieb, imidži a tiež vo významných pozitívnych zmenách v ratingu banky.

Týmto krokom zároveň dochádza k prerozdeleniu súčasných majetkových podielov v 365.bank. Detaily tejto transakcie sú predmetom obchodnej dohody zainteresovaných strán a nebudú bližšie špecifikované.

Nové zloženie akcionárskej štruktúry:

J&T FINANCE GROUP SE 88,55 %
Andrej Zaťko 9,9 %
Slovenská pošta 1,49 %
Ministerstvo dopravy SR 0,03 %
UNIQA Österreich Versicherungen AG 0,03 %.

„Andrej odkúpil podiel v banke na základe presvedčenia o raste tejto finančnej inštitúcie, čo samo o sebe vyjadruje významnú dôveru aj z jeho strany. Veríme, že pod jeho ďalším vedením bude banka lídrom v zákazníckej skúsenosti a v kvalite služieb, ako aj inak kvalitatívne a kvantitatívne definovateľnom duchu a bude naďalej významnou súčasťou finančnej stability J&T FINANCE GROUP,“ dodáva Patrik Tkáč.

Andrej Zaťko nastúpil do vedenia 365.bank (predtým Poštovej banky) v roku 2015, t.j dva roky po tom, čo sa majoritným akcionárom stala práve finančná skupina J&T. Banka od tohto momentu začala prechádzať významnými zmenami.

„Vstup J&T FINANCE GROUP do Poštovej banky, dnešnej 365.bank, v roku 2013 vnímam ako rozhodujúci míľnik v histórii banky, ako aj mojej doterajšej profesionálnej kariéry. Potrebu stabilizovať, zmodernizovať a opätovne naštartovať jednu z najvýznamnejších retailových bánk s najširšou obchodnou sieťou na Slovensku a tretím najväčším počtom klientov – fyzických osôb považujem za svoju najväčšiu ľudskú, ale aj manažérsku výzvu. O to viac ma teší, že náročná, ale aj nevyhnutná, stratégia transformácie banky prináša svoje výsledky. Som rád, že sa na ďalšom raste 365.bank môžem podieľať nielen z pozície CEO, ale aj jej spoluvlastníka“, hovorí na margo aktuálnej situácie Andrej Zaťko, CEO a predseda predstavenstva 365.bank.

Andrej Zaťko pôsobí vo vedení 365.bank od roku 2015, pričom v bankovom sektore sa pohybuje viac ako 25 rokov. Kariéru vo finančnej sfére odštartoval v oblasti podielových fondov. Pred 15 rokmi založil a riadil privátne bankovníctvo J&T BANKY, zastával viaceré manažérske pozície v Česku a vo Švajčiarsku, neskôr pôsobil ako riaditeľ slovenskej pobočky J&T BANKY.

V roku 2015 sa stal predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Poštovej banky. Pod jeho vedením prešla banková skupina strategickou transformáciou a nosnou značkou sa stala 365.bank.

365.bank uzavrela rok 2023 so ziskom takmer 85 mil. eur. Dosiahla zlepšenie takmer v každej položke svojho prevádzkového výsledku. Banka sa v súlade so svojou stratégiou zameriavala najmä na oblasť retailového bankovníctva. V rámci neho rástla z pohľadu objemu poskytnutých retailových úverov, ktorý prevýšil úroveň 2,2 mld. eur, ako aj počtu aktívnych klientov, ktorý narástol o 7%.