V Banskej Bystrici bolo spustené digitálne rozhlasové vysielanie

V Banskej Bystrici bolo spustené digitálne rozhlasové vysielanie Ilustr.foto: Towercom

Spoločnosť Towercom spustila začiatkom februára testovacie vysielanie digitálneho rádia T-DAB+ z vysielača Laskomer v Banskej Bystrici.

 

 

Tento vysielač tak doplnil vysielače v Bratislave a Košiciach.

"Výhodou tohto typu vysielania je najmä efektívnejšie využitie frekvenčného spektra, priestor pre šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššia kvalitu zvuku ale aj ďalšie doplnkové funkcie?" píše Towercom v tlačovej správe.

"Digitálne rozhlasové vysielanie vnímame ako nástupnícku technológiu konvenčného analógového vysielania, ktorá okrem digitálnej kvality prinesie aj nový rozmer vysielania rozhlasových služieb. Na dostupnosti tejto služby neustále pracujeme a v krátkej dobe spustíme vysielanie ďalšieho regionálneho vysielača," povedal Zsolt Nagy, technický riaditeľ Towercomu.

Na žiadosť verejnoprávneho vysielateľa RTVS došlo k zmene programovej ponuky digitálneho rozhlasového vysielania a 02.02.2017 bolo Rádio Pyramída nahradené porgramovou službou Rádio Patria/RSI.

Od 3. októbra kedy bola rozšírená programová ponuka o Rádio Litera, rozhlasový multiplex pozostáva zo 6 rozhlasových staníc.

V niektorých krajinách je digitálne rozhlasové vysielanie alternatívou k analógovému vysielaniu, prechod T-DAB+ zvažujú v Dánsku, Veľkej Británii či Švajčiarsku.

Na príjem digitálneho rozhlasového vysielania je potrebný príjímač podporujúci službu T-DAB+.