Šesť veľkých rádií sa spojili v jednej iniciatíve

Šesť veľkých rádií sa spojili v jednej iniciatíve

Najväčšie komerčné rádiá - Rádio Expres, Fun rádio, Rádio Jemné, Europa 2, Rádio Vlna a Rádio Anténa Rock vytvorili iniciatívu pod názvom „Rádio funguje".


Cieľom iniciatívy je podporiť vnímanie rádia ako atraktívneho, interaktívneho, trendy a flexibilného média, ktorého prítomnosť v mediamixe je dôležitá, píšu v tlačovej správe.
„Veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo dohodnúť na spoločnej aktivite, ktorá má posunúť vnímanie rádia ako mediatypu. Chceme umožniť aj ľuďom, ktorí v rádiu nepracujú, vidieť toto médium tak, ako ho vnímame my – ako inovatívne médium s množstvom možností a výhodami, ktoré sú preň typické," zhodli sa generálni riaditelia jednotlivých rádií.

Prvým krokom tejto iniciatívy bola realizácia prieskumov na poslucháčoch, zadávateľoch a agentúrach.

Ďalšou fázou bude prvá rádiová konferencia Radio rulezz – Rádio funguje, ktorá sa bude konať 20. septembra v Bratislave. Vystúpia na nej slovenskí ale aj zahraniční spíkri, napríklad Tony Hertz a Nik Goodman. NA konferencii chcú rádia predstaviť kampane, ukážky najkreatívnejších rádiových reklám a na výsledky realizovaných prieskumov.