Dve rádiá napadli rozhodnutia rady pri frekvenciách na súde

Dve rádiá napadli rozhodnutia rady pri frekvenciách na súde Foto: Rocková republika

 Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila druhé tohtoročné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie.

Na základe podkladov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb doň zaradila sedem voľných rozhlasových frekvencií.

Na poslednom zasadnutí Rada rozhodla, že konanie vo veci pridelenia frekvencií 88,2 MHz Žilina a 101,9 MHz Žilina zastavuje. "V praxi to znamená, že v aktuálne vyhlásenom výberovom konaní sa o tieto dve frekvencie nebude môcť uchádzať žiaden subjekt. Dôvodom je prebiehajúci súdny spor," píše rad v tlačovej správe.

Ide o frekvencie, ktoré Rada nepridelila v predošlých výberových konaniach. Žiadatelia o frekvencie, vysielatelia RADIO ONE a RADIO ROCK napadli rozhodnutia Rady žalobami na Krajskom súde v Bratislave.
Pokiaľ súd vo veci nerozhodne, Rada frekvencie nemôže prideliť.

O podaní žalôb sa Rada dozvedela krátko pred zasadnutím.