V éteri pribudnú nové rádiá: Rádio Mária, Dobré rádio, JAZZ, Rádio v Nitre a ďalšie

V éteri pribudnú nové rádiá: Rádio Mária, Dobré rádio, JAZZ, Rádio v Nitre a ďalšie Ilustr. foto Rádio Rocková republika

Rada po online vypočutí žiadateľov v stredu rozhodovala o pridelení 67 voľných rozhlasových frekvencií. Záujem o ne prejavili osemnásti žiadatelia – desiati súčasní vysielatelia a ôsmi žiadatelia o novú licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby.

O frekvencie prvýkrát prejavila záujem spoločnosť Rádio Mária Slovensko, ktorá žiadala tridsať frekvencií. Rada spoločnosti udelila licenciu na vysielanie a pridelila jej trinásť frekvencií, na ktorých bude vysielaná programová služba Rádio Mária, zameraná na náboženské programy.

Spoločnosť Dr. FM požiadala Radu o udelenie licencie a pridelenie dvadsaťjeden frekvencií. Rada licenciu udelila a žiadateľovi pridelila deväť frekvencií, na ktorých spustí programovú službu Dobré rádio, zameranú na vysielanie pozitívnych informácií. Dobré rádio aktuálne vysiela ako internetové rádio.

Ďalším novým žiadateľom o licenciu bola spoločnosť Music Gallery Group, ktorá žiadala jednu frekvenciu - 92,6 MHz Bratislava. Uspela, licencia bola udelená a v éteri hlavného mesta tak bude vysielaná nová programová služba s názvom JAZZ.

V meste Nitra vznikne nová programová služba s názvom Rádio v Nitre. Spoločnosť Nitrianske rádio s.r.o. získala licenciu bude vysielať na frekvencii 105,4 MHz Nitra programovú službu zameranú na mapovanie športových, kultúrnych a spoločenských aktivít v meste Nitra a jeho okolí.

Novým žiadateľom bola aj spoločnosť SUB FM, ktorá žiadala tri frekvencie. Licencia bola spoločnosti udelená, bude vysielať programovú službu SUB FM na frekvencii v meste Prievidza. Cieľom je osloviť mladého poslucháča a priniesť do éteru menšinové hudobné SUBžánre, s dôrazom na elektronickú hudbu a pohľad na urbánnu kultúru.

Marek Petráš, vysielateľ programovej služby Rádio Košice, v tomto výberovom konaní žiadal Radu o novú licenciu, keďže bude doteraz pridelené frekvencie v júli 2022 využívať už 16 rokov, čo je maximálne trvanie platnosti licencie. Rada mu udelila licenciu a pridelila mu okrem štrnástich frekvencií, na ktorých aktuálne vysiela, aj jednu novú frekvenciu, a to 90,1 MHz Bratislava.

Vysielateľ Trnavská produkčná požiadal Radu o pridelenie štyroch frekvencií, tri mu boli pridelené. Rozšíri svoje pokrytie na vysielanie programovej služby Trnavské Rádio v Holíči a na dvoch frekvenciách v Trnave.

D.EXPRES, vysielateľ programovej služby EXPRES požiadal o dve frekvencie, jednu v meste Poprad a druhú v meste Liptovský Mikuláš. Obe mu boli pridelené.

Vysielateľ programovej služby Rádio7, T.W.Rádio rozšíri svoje pokrytie v dvoch mestách, a to Ružomberok a Liptovský Mikuláš.
MIRJAM vysiela programovú službu MIRJAM RÁDIO zameranú na náboženské vysielanie. Radu požiadal o pridelenie dvoch frekvencií, v Dunajskej Strede a v Leviciach. Frekvencia 100,6 MHz Levice bola vysielateľovi pridelená.

Vysielateľ Radio ON, ktorý vysiela programovú službu Rádio THE END, požiadal Radu o jednu frekvenciu a to 106,10 MHz Bratislava. Frekvencia mu bola pridelená.

Jeden z nových žiadateľov, spoločnosť RADIO FORMAT CONSULTING, žiadal tridsaťpäť frekvencií, čo je najväčší počet. Plánoval vysielať programovú službu ENERGY. V deň konania ústneho vypočutia žiadateľov Radu informovali, že sa ústneho vypočutia nezúčastnia. Rada žiadateľovi nepridelila žiadne voľné frekvencie.

FM media – programová služba Rádio Goldies, v tomto výberovom konaní prejavil záujem o dvanásť voľných frekvencií, Rada mu žiadnu z nich nepridelila. Rovnako Rada nepridelila vysielateľovi programovej služby Záhorácke Rádio, Ground 4 frekvenciu v Holiči, o ktorú žiadal ako o jedinú. Dve voľné frekvencie v meste Nitra žiadala spoločnosť HAMOND Group, na ktorých v prípade úspechu plánovala vysielanie programovej služby DANCE Radio. Licencia žiadateľovi udelená nebola. Vysielateľovi EJ bola na jeseň 2019 udelená licencia na vysielanie a pridelená frekvencia 107,2 MHz Trnava, na ktorej začal vysielať programovú službu Rádio Aetter. V tomto výberovom konaní požiadal Radu o dve frekvencie v Trnave, a to 93,4 MHz a 106,2 MHz. Priorita bola získať jednu z nich, kvôli kvalitnejšiemu pokrytiu. Rada žiadosti nevyhovela. Naše rádio, nový žiadateľ, mal záujem o osem frekvencií, na ktorých chcel vysielať programovú službu Naše rádio. Rada licenciu neudelila.

Sedem frekvencií zostáva nepridelených, pretože o ne vo výberovom konaní neprejavil záujem žiadny súčasný vysielateľ ani nový žiadateľ o licenciu (v tabuľke označené pomlčkou). Nepridelených tiež zostalo ďalších desať frekvencií, ktoré budú zaradené do niektorého z ďalších výberových konaní. Vysielateľ L-MEDIA s.r.o. požiadal Radu o jednu frekvenciu v Ružomberku – Rada rozhodovanie o pridelení tejto frekvencie odročila.