Rada pridelila dvadsaťdva frekvencií výberového konania, dve z nich pre nové rádio ROCK

Rada pridelila dvadsaťdva frekvencií výberového konania, dve z nich pre nové rádio ROCK lustr. foto: Rocková republika

Po včerajšom ústnom vypočutí uchádzačov o voľné rozhlasové frekvencie zaradené do aktuálneho výberového konania dnes Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodovala o ich pridelení. Z tridsiatich šiestich frekvencií zaradených do výberového konania pridelila dvadsaťdva kmitočtov. Najviac frekvencií získal vysielateľ D.EXPRES, a to po jednej pre programové služby EXPRES a Jemné, dve pre stanicu Europa 2 a dve pre jedinú novú programovú službu, ktorá po tomto výberovom konaní obohatí rozhlasový éter – rádio ROCK.

 

Všetci ostatní žiadatelia, ktorí sa vo výberovom konaní uchádzali o frekvencie, sú držiteľmi licencií na už existujúce rozhlasové vysielanie a žiadali ich na rozšírenie svojho doterajšieho pokrytia. Štyri frekvencie z dvanástich, o ktoré žiadal, Rada pridelila vysielateľovi Rádia Mária (Rádio Mária Slovensko s.r.o.), pri štyroch z jedenástich, o ktoré mal záujem, rozhodla Rada o ich pridelení vysielateľovi Dobrého rádia (Dr. FM, s.r.o.). Držiteľovi licencie na vysielanie Rádia Lumen, Rádio LUMEN, spol. s r.o., Rada pridelila dve z troch požadovaných frekvencií a obe dve, o ktoré sa uchádzala, získala spoločnosť Trnavská produkčná s.r.o. pre Trnavské Rádio.

Zhodne po jednej frekvencii Rada pridelila pre stanice Vlna (Rádio Vlna, s.r.o.), FUN RADIO (RADIO, a.s.) a Rádio 7 (T.W.Rádio s.r.o.). Jedinú frekvenciu, na ktorej vysiela, opätovne získala aj Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. pre mestské Rádio Topoľčany, ktorá vysiela na základe licencie platnej v decembri 2023 už 16 rokov, čo neumožňuje jej ďalšie predĺženie a vyžaduje včasné opätovné pridelenie.

Ostatní uchádzači výberového konania v ňom nezískali žiadnu frekvenciu. Nepridelených ostalo päť frekvencií, o ktoré sa neprihlásil žiaden záujemca, tri frekvencie, pri ktorých bol jediným žiadateľom vysielateľ rádia VIVA, INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. a dve trojice frekvencií, ktoré boli do výberového konania zaradené ako prideliteľné výlučne spoločne, o ktoré sa však vysielatelia uchádzali jednotlivo.

V prípade držiteľa licencie programovej služby VIVA boli dôvodom nepridelenia priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa o licenciu a priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania, teda zákonné kritéria, ktoré je Rada povinná posudzovať a prihliadať na ne. Atraktívne trojice frekvencií Banská Bystrica - Bratislava (Devínska) – Trnava a Martin – Žilina – Ružomberok podmienil spoločným pridelením Regulačný úrad, ktorý je technickým správcom frekvenčného spektra. Keďže o ne v rozpore s touto podmienkou viacerí vysielatelia požiadali jednotlivo, Rada sa obrátila na Regulačný úrad so žiadosťou o jeho stanovisko k tejto situácii.

To bolo Rade doručené 17. marca 2022 a keďže v ňom Regulačný úrad nezaujal jednoznačné stanovisko, Rada tieto konania zastavila. V najbližšom čase bude Rada iniciovať stretnutie s Regulačným úradom, ktorého účelom je odstrániť akékoľvek nejasnosti a pochybnosti v pridelení týchto frekvencií a následne ich zaradí do výberového konania opätovne.

Zoznam všetkých frekvencií zaradených do výberového konania vrátane úspešných žiadateľov je uvedený v tabuľke.