Expres dostal sankciu za odvysielanie vulgárnej piesne Rosana

Expres dostal sankciu za odvysielanie vulgárnej piesne Rosana

Rádio Expres dnes dostalo sankciu - upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi za vulgárnu pieseň s názvom Rosana. Podľa rady odvysielaním piesne plnej vulgarizmov a obscénnych vyjadrení rádio porušilo ustanovenie zákona o ochrana maloletých.

 

 


Rádio Expres v lete podvečer 17. júla odvysielalo pieseň Rosana od amerického rappera Wax. Text piesne tvoria s malými výnimkami vulgarizmy. Po odvysielaní piesne prišli na radu sťažností. Kancelária rady text podrobne zanalyzovala. Podľa zákona rádiá nesmú pred 22 hodinou vysielať obscénny alebo vulgárny text, kvôli ochrane maloletých.

 Podľa podkladov kancelárie rady pieseň nie je vhodná pre poslucháčov mladších ako 18 rokov. "V predmetnej piesni nemožno hovoriť o pozitívnom morálnom posolstve... a ani sloboda prejavu umelca nie je absolútna," píše kancelária.

Pôvodný článok 11. septembra 2013:

Podľa toho, ako kancelária rady zhodnotila pesničku, by mohla vydať aj slovník vulgarizmov: "Z textu je zreteľne vidieť, že pieseň je samoúčelným vulgárnym stvárnením sexuálnej posadnutosti. Celý text je spievaný mužom, jediná ženská účasť je výkrik v refréne What's my motherfucking name?! Spôsob výkriku v súvislosti s jeho obsahom (prekl. Aké je moje skurvené meno?!) naznačuje akoby nadradenosť ženy v sexuálnej sfére, resp. hranie roly tzv. dominy. Text pokračuje Rosana, nadržaná slečinka / skúša šukať celý deň / od rána do večera / a stále ešte túži. Skladba je v anglickom jazyku, nespĺňa teda požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka.

Tiež treba uznať, že pravdepodobne pri zbežnom počutí skladby nie je možné zachytiť všetky oplzlé, nevhodné verše (napr. mami got that punani sweeter than peanut buttercrunch / I hit it from the back like a sucker punch / bust a nut, back to the front for some uppercuts / and in the morning she be hookin' me up proper; prekl. má vagínu sladšiu ako arašidový keksík / dávam to zozadu ako nečakaný útok / ejakulácia, naspäť dopredu pre nejaké zdviháky / a ráno sa o mňa správne postará) aj vzhľadom na rýchlosť povedaného v rapovom štýle a použité slangové výrazy, ktoré, dovoľujeme si tvrdiť, nie sú medzi nie rodenými anglicky hovoriacimi príliš známe (napr. bust a nut – (slang) prekl. ejakulácia; doslovný preklad rozbiť oriešok). Pravdou však ostáva, že už, žiaľ, notoricky známe anglické nadávky ako fuck (prekl. jebať; kurva/do riti (zahrešenie pri prekvapení, hneve či nezdare)), shit (prekl. hovno/sračky) alebo motherfucking (prekl. skurvený, pojebaný) sa čoraz viac dostávajú aj do nášho slovníka a vysielanie takýchto piesní tomu môže napomáhať. Práve tieto výrazy sa vyskytli v refréne: What's my motherfucking name?! (prekl. Aké je moje skruvené meno?!), She be tryin' to fuck all day (prekl. Skúša šukať celý deň), Now I think I can handle this shit (prekl. Myslím si, že dokážem tieto sračky zvládnuť) pričom si myslíme, že boli zreteľne a jednoducho postrehnuteľné aj pre menej zdatného anglicky hovoriaceho maloletého.

Melódia piesne je chytľavá, veselá, v refréne znie trúbka, vďaka čomu získava skladba mexický nádych, teda nenasvedčuje vulgárnemu obsahu, čím môže byť vysoký výskyt vulgarizmov pre poslucháča o to neočakávanejší."

„Uvedomujeme si, že Rádio Expres počúvajú aj maloletí, a preto veľmi prísne dbáme na to, aby sme ani obsahom ani jazykom, ktorý volíme, nijakým spôsobom neohrozovali ich morálny vývoj. Rovnako prísne a citlivo pristupujeme aj k textom piesní spievaných v slovenskom jazyku a nejde iba o vulgarizmy, ale o akékoľvek texty, ktoré by mohli spôsobiť citovú alebo morálnu ujmu," reagoval pre Omédiách.com programový riaditeľ rádia Ivan Antala.

Otázku vulgarizmov v zahraničných piesňach rádio doteraz riešilo tak, že piesne hralo v ich pôvodných necenzúrovaných verziách. „V tomto smere sme zatiaľ žiadne napomenutie či inú sankciu zo strany rady nedostali," povedal Antala.

"Je možné, že aktuálna sťažnosť a pieseň, ktorej sa podanie týka, otvoria verejnú diskusiu o tom, či by sa nemali rovnako prísne pravidlá, aké uplatňujeme na slovenské texty, uplatňovať aj na akékoľvek zahraničné texty, bez ohľadu na jazyk. My sme samozrejme otvorení takejto debate a nevylučujeme, že jej výsledkom bude prehodnotenie nášho postoja v tejto veci," dodal.


Pred rozhodnutím Antala povedal, že v prípade, ak rada rozhodne o sankcii, rádio bude rozhodnutie rešpektovať a okamžite zjedná nápravu.

Vulgarizmy v piesňach nie sú v rádiách žiadnou novinkou. Podľa čitateľov Omédiách.com pieseň Rosana vysielali aj iné rádiá.

Rada už v minulosti riešila podobné prípady. Napríklad v roku 2011 dostalo Rádio Europa 2 sankciu – upozornenie na porušenie zákona za odvysielanie piesne Jebe od Rytmusa.