Mika zosadil šéfov v Slovenskom rozhlase

Foto: RTVS Foto: RTVS

Po tom, ako sa Václav Mika v lete rozlúčil vo vedení s Ľubošom Machajom, šéfom programu SRo. Pred pár dňami skončili vo vedení aj jeho podriadení, ktorí prišli do rozhlasu ešte v časoch Miloslavy Zemkovej.

 

 


Zmeny sa dotkli viacerých riadiacich pozícií. Z rozhlasu odišiel Rudolf Pepucha, ktorý bol za Zemkovej riaditeľ Centra hudby, v novej Mikovej štruktúre vedúci Odboru hudby a špecializovaných programov. Odchádza aj Karol Horváth, ktorý bol riaditeľom Literárno-umeleckého centra, neskôr vedúci Odboru vlastnej tvorby. Vo funkcii končí aj Rastislav Andris, riaditeľ Umeleckých programových služieb (Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Klasika, Rádio Litera a Rádio Junior), s ktorým prešla RTVS do externej spolupráce.

Po novom sa zmenila aj riadiaca štruktúra.

Šéfdramaturgom Rádia Slovenska sa stal Ľuboš Černák, ktorý v rozhlase vystriedal posledné roky viaceré pozície. Šéfdramaturg Rádia Regina je Marcel Hanáček a šéfdramaturgom Rádia Devín je Eva Reiselová. Reiselová je zároveň poverená riadením Umeleckých programových služieb: Rádio Klasika, Litera, Junior, Rádio FM.
Novým vedúcim Odboru hudby a špecializovaných programov je Ivan Burlas.
Vytvorená je aj pozícia programovej manažérky pre kultúrnu a náboženskú publicistiku, ktorú zastáva Soňa Koželová.

„K zmenám došlo na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa RTVS. Pracovníci ukončili pracovné pomery po vzájomnej dohode," povedala pre Omédiách.com hovorkyňa RTVS Dominika Šulková. Väčšina zmien je platná k 1. septembru.

„Po roku v pozícii generálneho riaditeľa RTVS, počas ktorého bola prirodzene väčšia časť pozornosti venovaná televízii, budem priority medzi rozhlasom a televíziou vážiť rovnomernejšie," komentoval zmeny Václav Mika, šéfom RTVS.

Zmeny nastáli len dva týždne po tom, ako odišiel v polovici augusta Ľuboš Machaj. Podľa Šulkovej zmeny nesúvisia s odchodom Machaja. „Toto rozhodnutie korešponduje s dohodou, ktorú po nástupe Václava Miku do funkcie generálneho riaditeľa RTVS v auguste 2012 obe strany vzájomne uzavreli," povedala Šulková.
Po ročnej spolupráci RTVS využije profesionálne a odborné skúsenosti Ľuboša Machaja v inej forme spolupráce, dodala.

Odporúčam aj: Machaj odchádza z vedenia rozhlasu

Ľuboš Machaj zastával pozíciu šéfa sekcie programových služieb Slovenského rozhlasu. Plnú zodpovednosť za vedenie sekcie programových služieb SRo má od odchodu Machaja Vincent Štofaník, ktorý v pozícii nahradil Ľuboša Machaja. Pred tým bol Štofaník šéfom Informačných programových služieb (čiže Rádia Slovensko, Rádia Regina a Radia Slovakia International). "Fakt, že je poverený vedením nemení nič na jeho zodpovednosti a kompetenciách vo väzbe na SR," povedal Mika.

 

Oslovila som niektorých odvolaných, k zmene sa nevyjadrili.