Rádio Kiss už novú licenciu nezískalo

Rádio Kiss už novú licenciu nezískalo

Východoslovenské rádio vlastní licenciu len do augusta 2014.

Rada pre vysielanie a retransmisiu v utorok zamietla žiadosť spoločnosti RÁDIO KISS o udelenie licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie a pridelenie frekvencií 89,0 MHz Rožňava, 90,8 MHz Prešov – Stráž, 92,6 MHz Levoča, 95,9 MHz Snina, 97,0 MHz Michalovce, 97,8 MHz Medzilaborce, 97,8 MHz Stropkov, 104,1 MHz Prešov – mesto, 104,2 MHz Domaša, 104,5 MHz Košice.

Majiteľ rádiá spoločnosť Rádio Kiss, s.r.o. vlastní licenciu do augusta 2014.

V jesennom výberovom konaní bolo Rádio Kiss medzi uchádzačmi o voľné frekvencie. Kvôli chýbajúcim materiálom požiadali žiadatelia o odloženie rozhodnutia. V utorok rada ich žiadosť zamietla.

O tom, kto získa frekvencie, ktoré sa v lete 2014 uvoľnia, zatiaľ nie je rozhodnuté.

"Filozofiou Rádia KISS je informovať o dianí na východe Slovenska, prinášať zábavu, pohodu, dobrú náladu, vtipným a odľahčeným spôsobom informovať a hlavne byť pre poslucháčov príjemným spoločníkom," takto sa charakterizuje na svojej stránke rádio.