Cestujúcich na českej diaľnici dnes prekvapili bilbordy prekryté vlajkou

Cestujúcich na českej diaľnici dnes prekvapili bilbordy prekryté vlajkou Foto: FB J. Jerson

Na českej diaľnici D1 prebieha netradičný protest.

Majitelia bilbordov oblepili reklamnej plochy pri diaľniciach vlajkami ČR.

Chcú tak upozorniť na zákonnú úpravu, ktorá po novom zakazuje umiestňovanie reklamných nosičov vo vzdialenosti 250 metrov od vozovky. Považujú ju za nezmyselnú.

Bilbordy by mali zmiznúť do začiatku septembra. Združenie majiteľov vonkajšej reklamy, ktorý združuje asi 60 percent majiteľov vonkajších reklamných plôch, to dnes oznámilo v tlačovej správe.
Podľa zistení ÚAMK je pri českých diaľniciach 875 bilbordov, ktoré budú musieť majitelia do piatku odstrániť. Podľa prezidenta zväzu Marka Pavlasa je zákon nielen zbytočný, nepraktický a v niektorých svojich ustanoveniach dokonca nezmyselný, ale predovšetkým jeho prijatie odporuje Ústave ČR. "Postup štátu, ktorý na jednej strane zmluvami, povoleniami a licenciami umožňuje prevádzkovateľom vonkajšej reklamy legálne podnikanie, a teraz, keď sú tieto zmluvy, povolenia a licencie stále platné, im toto podnikanie bez náhrady zakazuje, je faktickým vyvlastnením," podotkol Pavlas.

Dodal, že vyvlastnenie súkromného majetku pripúšťa ústava len vo verejnom záujme a za náhradu. Verejný záujem štát podľa neho nikdy nepreukázal a žiadnu náhradu neposkytol. Problémom reklamy pri diaľniciach sú podľa Pavlasa predovšetkým nelegálne stavby a rôzne nosiče, ktoré nikdy nemali vzniknúť. Tieto stavby navyše nie sú vybavené povinnými bezpečnostnými prvkami. Štát mohol a mal dôsledne trvať na odstraňovaní takýchto závadných plôch, nikdy to ale účinne nerobil, hoci k tomu mal vždy v minulosti dostatok zákonných prostriedkov. Okrem právnych vád, z ktorých najzávažnejšia je rozpor s ústavnými princípmi, obsahuje nové znenie zákona podľa zväzu aj mnoho chýb technického rázu, ktoré môžu spôsobiť praktické problémy pri jeho uplatňovaní a v krajných prípadoch aj ohroziť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.

Zákaz bilbardov do 250 metrov od diaľnic a 50 metrov od ciest prvej triedy zavádza novela zákona o cestnej premávke z roku 2012, ktorá stanovila päťročné obdobie pre vyriešenie možných sporov medzi prevádzkovateľmi vonkajšej reklamy.
Jedinou výnimkou sú reklamné plochy pre diaľničné motely a reštaurácie, ale aj tie majú nastavenú bezpečnú vzdialenosť. Celkom je v Česku podľa odhadov ministerstva dopravy okolo 25.000 bilbardov.