Stránka ponúkajúca diskrétne chyžné z Filipín, ktoré sú vždy k dispozícii, je neetická

Stránka ponúkajúca diskrétne chyžné z Filipín, ktoré sú vždy k dispozícii, je neetická Zdroj: UltraCare.sk

  Arbitrážna komisia Rady pre reklamu rozhodla, že informácie na webe UltraCare ponúkajúce služby chyžnej z Filipín, je neetická.

 Stránka ponúka upratovacie služby. „Filipínky sú na webe prezentované ako roboty, nie ako ľudské bytosti, navyše spôsobom, ktorý redukuje ich schopnosti a vlastnosti len na vykonávanie obslužných prác a propagovaných služieb. Tvrdenia, ktoré sú uvedené v reklame vyznievajú akoby na predaj boli samotné ženy," napísal sťažovateľ, podľa ktorého reklama degraduje ženy na úroveň tovaru, ktorý si je možné zakúpiť a zneužíva rasistický a sexistický predsudok, že konkrétna národnosť a rod sú vhodnejšie na vykonávanie určitých prác.

Na inzerát o ženách z Filipín na facebooku upozornila stránk Sexistický kix, ktorá monitoruje neetické reklamy.

„Toto je jedna z najneetickejších reklám, aká sa k nám doteraz dostala. Nejde o prípad bežnej sexistickej reklamy a problematická je už samotná služba, ktorá je sexistická, rasistická a pravdepodobne – aspoň dúfame – za hranicou zákona," píše stránka Sexistický kix. „Ako sa uvádza na webe firmy: sú „pracovité, diskrétne, lojálne a pokorné", „v najproduktívnejšom veku" a „nakoľko nemajú na Slovensku žiadne sociálne väzby, sú v prípade potreby neustále k dispozícii"," upozornila iniciatíva Sexistický kix.

 Zdroj: UltraCare.sk/Sexistický kix

AK RPR sa stotožnila s kritikou. „Spôsob, akým zadávateľ spoločnosť od spoločnosti United Management Group o tejto službe informuje, resp. ako službu propaguje nepovažuje za súladný s Kódexom."

„Význam reklamy sa posúva do roviny, v ktorej sú ženy – Filipínky propagované spôsobom, ktorý redukuje ich schopnosti a vlastnosti len na vykonávanie obslužných prác a propagovaných služieb... Tvrdenia, ktoré sú uvedené v reklame, vyznievajú akoby na predaj boli samotné ženy a má za to, že reklama degraduje ženy na úroveň tovaru, ktorý si je možné zakúpiť, čo nie je možné považovať za v súlade so všeobecnými normami slušnosti a rešpektovaním ľudskej dôstojnosti," píše AK RPR v rozhodnutí.

Firma tvrdenia uvedené na svojej web stránke upravila.