Kampaň Prihlásime vás... je neetická, zneužila kampaň Hlavného mesta

Kampaň Prihlásime vás... je neetická, zneužila kampaň Hlavného mesta Foto: Moj Box

Súkromná firma použila prvky kampane Hlavného mesta Bratislavy na propagáciu svojej služby. Vymyslela si aj podobné logo.

 

V máji Hlavné mesto Bratislava spustilo kampaň na podporu prihlasovania trvalých pobytov obyvateľov v Bratislave. „Je to nefér voči našim obyvateľom i mestu, ktorému chýbajú financie na cesty a iné nutné potreby. Keď niekde žijem, mal by som sa podieľať na tom, kde žijem. Bratislava je dlhodobo podfinancovaná,“ povedal pri štarte kampane primátor Ivo Nesrovnal.

Kampaň má niekoľko vizuálov s rôznymi sloganmi: Kto chce čistejšie mesto, nech sa prihlási!, Kto chce viac zelene, nech sa prihlási!, Kto chce lepšiu MHD, nech sa prihlási! Základným prvkom vizuálu je hlásiaca ruka a v rohu je logo Bratislavy.

Zakrátko sa objavila v uliciach Bratislavy iná kampaň, so sloganom „Prihlásime vás na trvalý pobyt v Bratislave“ s odkazom na MojPobox.sk.

Foto: MojBox

 

Táto nápadne pripomína vizuál kampane Hlavného mesta. Na bilbordoch je logo veľmi podobné logu Bratislavy, podobné grafické prvky – tiež využíva kreslený motív cesty na pozadí modrej oblohy v kontexte motívu ruky.
Spoločnosť MojBox sa na facebooku pochválila, že kampaň má 60 bilbordov.

Arbitrážna komisia Rada pre reklamu sa na poslednom zasadnutí reklamou spoločnosti MojBox zaoberala a označila ju za neetickú. RPR súhlasí s názorom sťažovateľa, že reklama navodzuje dojem, že stránka www.mojpobox.sk a spoplatnené služby, ktoré ponúka sú zastrešené a odobrené autoritou mesta Bratislava a spoločnosť sa snaží od ľudí vylákať až 108 € ročne, namiesto kolku v hodnote 5€, ktorý by ľudia na túto službu potrebovali na miestnom úrade.

Sporná reklama podobne ako reklama mesta komunikuje možnosť prihlásenia si trvalého pobytu v Hlavnom meste, avšak v danom prípade sa jedná o komerčnú službu za ktorú si zákazník platí, ak ju chce využívať. „AK RPR sa nestotožnila s argumentáciou zadávateľa, že reklama využíva vlastné a úplne odlišné prvky, naopak, AK RPR je toho názoru, že na základe celkového vizuálu reklamy ale aj jeho námetu, jednotlivých prvkov a ich umiestnenia z ktorých je reklama zložená, môže dôjsť k zámene, zavádzaniu, či zmeteniu spotrebiteľa a reklamu preto považuje za v rozpore s Kódexom,“ píše v rozhodnutí RPR.