Bratislava zakázala reklamné trojnožky pri cestách

Bratislava zakázala reklamné trojnožky pri cestách Foto: Zelená hliadka

Hlavné mesto SR Bratislava zrušilo povolenie na tzv. reklamné trojnožky. Ide o prenosných reklamné alebo informačné a zariadení na cestách I. a II. triedy. „Z ulíc bude odstránených celkovo 428 takýchto plôch. Ide o všetky reklamné trojnožky, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch a komunikáciách v správe hlavného mesta," oznámilo vedenie mesta.

 

 

Kontrola mesta zistila, že zariadenia neboli umiestnené tak, aby vyhovovali požiadavkám bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, boli taktiež umiestnené na križovatke a v rozhľadovom poli vodiča na križovatke a vo viacerých prípadoch tieto zariadenia bránili v rozhľade na priechodoch pre chodcov a v miestach vjazdov a výjazdov na pozemné komunikácie.

Na tzv. vizuálny smog upozorňuje pravidelne iniciatíva Zelená hliadka.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal rozhodol o zrušení povolenia umiestňovania týchto zariadení. „Reklama v určitej miere do mesta patrí. Avšak v únosnej miere a na miestach, kde je to vhodné. Už viackrát sme sa však presvedčili, že také množstvo reklamy, aké vidíme v uliciach Bratislavy, je jednoducho neúnosné. Obzvlášť v prípadoch, keď reklamné zariadenia nie sú len estetickým problémom mesta, ale vo výnimočných situáciách môžu aj vážne ohroziť zdravie či životy ľudí a komplikovať mestskú dopravu," povedal Nesrovnal.

Reklamné trojnožky sú v súčasnosti umiestnené na komunikáciách I. a II. triedy: Kamenné námestie, Hodžovo námestie, Dunajská, Námestie SNP, Jesenského, Šafárikovo nám., Dostojevského rad, Štúrova, Mýtna, Námestie Slobody, Jánska, Kollárovo nám., Špitálska, Americké nám., Mickiewiczova, Štefánikova, Predstaničné nám., Šancová, Račianske mýto, Račianska, Námestie 1. mája, Bajkalská, Krížna, Miletičova, Záhradnícka, Mlynské nivy, Karadžičova, Legionárska, Radlinského, Rajská, Cintorínska, Rázusovo nábrežie, Staromestská, Suché mýto, Trnavské mýto, Galvaniho, Ivánska cesta, Vajanského nábrežie, Trnavská cesta, Vajnosrká, 29. augusta, Prievozská, Rožňavská, Gagarinova, Budatínska, Mlynská dolina, Molecova, Karloveská, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, Limbová, Tomášikova, ul. Imricha Karvaša, Botanická. Zo všetkých miest by mali byť odstránené.

Reklama na stožiaroch

Mesto podalo aj žiadosť na súd o vypratanie stožiarov verejného osvetlenia, ktoré využívali viaceré spoločnosti na reklamnú činnosť. Hlavné mesto pripravuje aj pasportizáciu bilbordov, ktoré sa nachádzajú na území mesta.