Reklama Intimissimi s modelkou v spodnej bielizni opäť na pretrase

Reklama Intimissimi s modelkou v spodnej bielizni opäť na pretrase

Každoročne má značková bielizeň Intimissimi rozsiahlu kampaň po mestách na Slovensku a už pravidelne Rada pre reklamu rieši sťažností ľudí, ktorých poburuje.

 


Tento rok Rada pre reklamu riešila viacero sťažností na vonkajšiu reklamu zadávateľa Calzedonia Slovak, ktorá propaguje značku spodnej bielizne Intimissimi.

 

Sťažovatelia namietajú, že reklama je sexistická a nevhodná pre maloleté osoby. Reklama podľa sťažovateľov zneužíva dôveru maloletých osôb a podnecuje ich na správanie, ktoré môže ohroziť ich zdravie, psychický alebo morálny vývin prezentovaním zobrazenia ženy oblečenej iba v spodnej bielizni v kombinácii s umiestnením tohto zobrazenia na verejných miestach.

Na reklamných plochách je modelka v spodnej bielizne bielej farby, zdobenej ružovou krajkou.

Zadávateľ v svojom stanovisku píše, že predmetná kampaň je známa po celej Európe a stretáva sa predovšetkým s pozitívnym ohlasom. „Modelka je vyobrazená v rámci vizuálu v kontexte zobrazenia produktu. Samotné zobrazenie nemá vyznievať vulgárne či neslušne, ide o spôsob komunikácie a prezentácie produktu, akým je spodná bielizeň."

Odporúčame aj: Ďalšie sťažností a rozhodnutia Rady pre reklamu

Podľa arbitrážnej komisie rady samotné zobrazenie nie je neslušné alebo vulgárne, ani nie je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti a ide o štandardný spôsob komunikácie produktu, akým je spodná bielizeň. „Reklama nezobrazuje sexuálne stimuly, poddajnosť ani čiastočnú nahotu nevhodným spôsobom a ani nevykresľuje modelku – ženu len ako sexuálnu atrakciu. Zobrazenie modelky je v súlade s požiadavkami, ktoré Kódex v tomto ohľade na reklamu kladie," píše rada.

Foto: IĽP

Reklama na spodnú bielizeň pobúrila aj v minulosti, keď modelku aktivisti prelepovali papierovým oblečením.