Kampaň Imigranti na Babišove kurčatá Hyza je neetická

Kampaň Imigranti na Babišove kurčatá Hyza je neetická

 

Rada pre reklamu hodnotila kampaň spoločnosti Hyza, ktorá patrí do portfólia spoločností Andreja Babiša.

 

 

V reklame s názvom Hyza versus Imigranti alebo Pozor na ftákoviny zobrazuje v zlom svetle dovážané kurčatá – čiže imigrantov (pôvodne to boli ftákoviny), nekvalitné kurčatá, ktoré boli po prekročení hraníc vzaté do väzby, a v pozitívnom tzv. pravé domáce úprimné kura od Hyzy čiže Babiša, slovenského imigranta v Česku.

Rada dala za pravdu sťažovateľovi, podľa ktorého reklama obsahuje prvky xenofóbie, pretože používa paralelu s aktuálnou imigračnou situáciou a vnucuje recipientovi názor, že konkurenčné dovážané výrobky sú menejcenné, pochybné a nebezpečné.

 

Spoločnosť tvrdí, že sa pre daný reklamný koncept rozhodla ešte koncom roka 2014 a že reklamná kampaň nebola vytvorená na základe aktuálnej situácie a problému utečencov. Akreditačná komisia rady je presvedčená, že zadávateľ by mal zohľadňovať vždy aj aktuálnu situáciu a v prípade, ak došlo k nejakej zmene oproti podmienkam pri zadávaní reklamnej kampane, mal by už vytvorenú kampaň prehodnotiť. „Komisia nepovažuje formy reklamy, ktoré obsahujú uvedené negatívne prepojenia, za reklamu pripravenú s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi a reklamu vyhodnotila ako porušujúcu Kódex," píše sa v rozhodnutí komisie.

Komisia akceptuje argumenty zadávateľa ohľadom nutnosti upozorniť na nelegálne dovážaný tovar, avšak je toho názoru, že koncepcia a spracovanie reklamnej kampane môžu byť vnímané spotrebiteľmi ako viacvýznamové a urážlivé. Zadávateľ síce napr. v TV spote použil slovné spojenie „ilegálni imigranti," avšak zároveň používa v kampani (vrátane TV spotu) širší pojem „imigranti."

Claim reklamnej kampane: „Na pôvode naozaj záleží" v kontexte deja reklamy podľa komisie taktiež nemožno považovať za etický, keďže v spojení s výrazom „imigranti", ktorý sa jednoznačne viaže k človeku, vytvára dojem, že dôležitý je pôvod človeka.