Európska komisia navrhuje nové pravidlá na odstránenie teroristického obsahu z internetu

Predseda EK Jean-Claude Juncker vo svojej správe o stave Únie za rok 2018 predstavil nové pravidlá, podľa ktorých sa bude teroristický obsah odstraňovať z internetu do jednej hodiny. Zavedú sa aj prísne opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby cieľom bol len teroristický obsah a sloboda prejavu na internete zostala zachovaná.

Novými pravidlami navrhnutými Komisiou sa pomôže zabezpečiť, aby sa teroristický obsah z internetu rýchlo odstránil.

Hlavnými aspektmi nových pravidiel sú:

· pravidlo jednej hodiny
· jasná definícia teroristického obsahu
· povinnosť náležitej starostlivosti
· intenzívnejšia spolupráca
· silnejšie záruky väčšia transparentnosť a povinnosť zodpovedať sa
· silné a odstrašujúce finančné sankcie (za pravidelné nedodržiavanie príkazov na odstránenie teroristického obsahu sa môžu poskytovateľovi služieb uložiť peňažné sankcie až do 4 % jeho celkového obratu za posledný obchodný rok)