Európska komisia vyčlenila 7,6 milióna eur na podporu žurnalistiky

Európska komisia vyčlenila 7,6 milióna eur na podporu žurnalistiky Ilustr. foto: Úrad vlády SR

Európska komisia uverejnila svoju prvú výzvu vo výške 7,6 milióna eur na partnerstvá v oblasti žurnalistiky.

Táto výzva je po prvýkrát financovaná z programu EÚ Kreatívna Európa. Granty podporia cezhraničnú spoluprácu medzi odborníkmi v oblasti spravodajských médií v Európe. Táto prvá výzva podporuje transformáciu podnikov a projekty v oblasti žurnalistiky, ako napr. vývoj spoločných technických noriem, nové typy spravodajských newsroomov, testovanie nových obchodných modelov, pôvodné spravodajstvo a inovatívne formáty výroby.

„EÚ po prvýkrát podporuje takéto partnerstvá v oblasti žurnalistiky. Novinárom a mediálnym aktérom vysielame jasný signál, že stojíme po ich boku, aby sme im pomohli riešiť výzvy, ktorým čelia. Zvyšovanie a diverzifikácia finančnej podpory ide ruka v ruke s našou prácou v oblasti demokracie, právneho štátu a spravodlivejšieho online prostredia,“ povedala podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť EK Věra Jourová.

„Sloboda a pluralizmus médií sú kľúčovými hodnotami, na ktorých stoja naše demokracie a nemožno ich považovať za samozrejmosť. Prostredníctvom nášho programu Kreatívna Európa vyčleníme do roku 2027 nebývalý rozpočet vo výške najmenej 75 miliónov eur na podporu slobody a plurality médií,“ povedal Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton.

Zainteresované konzorciá môžu navrhnúť spolupráce v konkrétnom novinárskom žánri, pričom budú plne redakčne nezávislé. Ich projekty by sa mali zameriavať na pomoc širším európskym spravodajským médiám vrátane malých médií. Termín na predkladanie prihlášok v rámci tejto výzvy je 26. august 2021.

V nadchádzajúcich týždňoch sa vyhlási niekoľko ďalších výziev, ktoré predstavujú investície vo výške takmer 12 miliónov eur pre európske mediálne projekty. Nedávno boli uverejnené ďalšie výzvy pre sektor spravodajských médií, ako napríklad laboratóriá kreatívnej inovácie.

Komisia sa rozhodla posilniť svoju podporu mediálnemu sektoru ako súčasť akčných plánov pre európsku demokraciu a mediálny a audiovizuálny sektor.