Zuzana Čaputová: Útok na občiansku spoločnosť je útokom na demokraciu

Zuzana Čaputová: Útok na občiansku spoločnosť je útokom na demokraciu Foto: Facebook Z. Čaputová

K útokom na tretí sektor zo strany antistémových strán a predsedu Smeru sa dnes vyjadrila prezidentka SR Zuzana Čaputová na Stupavskej konferencii:

"Občianska spoločnosť na Slovensku nie je jednoliata. Je rozmanitá. Je konzervatívna aj liberálna, inštitucionalizovaná aj spontánna, prítomná je v každom sektore od ochrany ľudských práv a právneho štátu, cez sociálne služby až po rodičovské združenia, či záhradkárske spolky. Zodpovedá tomu aj jej hodnotová pestrosť. Mimovládne organizácie a aktívni občania strávili obrovské množstvo času trpezlivou a často spoločensky slabo ohodnotenou prácou. Jej výsledkom je konkrétna pomoc, občas aj systémové zmeny, vždy je ňou však príspevok k tomu, aby sme na Slovensku o kúsok viac mohli dôverovať sebe samým aj jeden druhému. Za toto všetko som profesionálnym aj dobrovoľným spolupracovníkom a spolupracovníčkam v občianskom sektore vyjadrila jedno veľké ďakujem!

Mrzí ma, že nevraživosť a rastúca agresivita v spoločnosti sa dotýka aj práce mimovládnych organizácií. Predvolebná kampaň na Slovensku je už plná neprávd, zavádzaní a aj osobných útokov na predstaviteľov občianskeho sektora. A hoci si to nikto z nás nepraje, je zrejmé, že budú pokračovať. Na Stupavskej konferencii, celoslovenskom stretnutí občianskeho sektora, som poprosila všetkých jej účastníkov a účastníčky, aby tejto nevraživosti zostali protiváhou. Aby sa nedali strhnúť konfliktami a zomkli sa pre ochranu ľudských práv a demokracie."