Otvorený list Českého národného výboru Medzinárodného tlačového inštitútu pani Renáte Kellnerovej a pánovi Jiřímu Šmejcovi

Vážená pani Kellnerová, vážený pán Šmejci,

 

obraciame sa na vás ako na väčšinovú majiteľku a najvyššieho výkonného manažéra skupiny PPF vo veci televízie Markíza.

International Press Institute je medzinárodná novinárska organizácia, ktorá sa už viac ako sedemdesiat rokov zaoberá obranou slobody médií. Bola založená na Columbia University roku 1950 celkom 34 novinármi z rôznych krajín. Dnes pôsobí globálne s pobočkami v mnohých krajinách.

Roku 2018 bol založený Český národný výbor Medzinárodného tlačového inštitútu (CZ IPI), ktorý si dal za cieľ monitorovať porušovanie princípov slobody médií a útokov na novinársku nezávislosť v Česku. A tiež na tieto situácie reagovať. Teraz ako členovia správnej rady CZ IPI považujeme za dôležité reagovať na dianie v televízii Markíza. Sloboda médií na Slovensku a Česku je vzhľadom na blízkosť publika v oboch krajinách a vzájomné preberanie mediálneho obsahu len ťažko oddeliteľná.

Kritická a nezávislá žurnalistika je dôležitou súčasťou demokratického politického procesu. Prispieva ku kontrole verejnej moci a je podstatným vodítkom pre občanov daného štátu. V televízii Markíza, ktorá je súčasťou skupiny PPF, práve teraz prebieha dôležitý stret o to, nakoľko budú princípy kritickej a slobodnej žurnalistiky zachované. Je to stret natoľko dôležitý, že mu treba venovať mimoriadnu pozornosť. Žiadame vás preto, aby ste prijali svoju osobnú vlastnícku a manažérsku zodpovednosť a zaistili zachovanie priestoru pre slobodnú žurnalistiku. Doterajšie kroky manažmentu televízie tento dojem totiž nevyvolávajú.

Váš osobný postoj bude o to dôležitejší, že môže zároveň definovať mieru novinárskej slobody v ostatných médiách, ktoré spadajú do vašej skupiny. A to vrátane tých v Českej republike. Zároveň môže byť určujúca pre to, akým spôsobom sa bude politická elita v krajinách, kde vaše médiá pôsobia, správať k členom redakcií vašich médií.

Vážená pani Kellnerová, vážený pán Šmejci,

v interných diskusiách televízie Markíza sa možno práve teraz definuje povaha slobodnej žurnalistiky vo všetkých médiách patriacich do skupiny PPF teraz aj v budúcnosti. Je to téma natoľko dôležitá, že veľmi záleží na vašom osobnom postoji k celej veci. Domnievame sa, že túto „definíciu slobody“ nemožno prenechať nikomu inému na nižšej úrovni manažmentu a je práve v rukách väčšinovej majiteľky a najvyššieho výkonného manažéra. Preto sa so svojím apelom na zaistenie priestoru pre slobodnú žurnalistiku obraciame priamo a osobne na vás.

Symbolom tohto procesu je teraz diskusia o zachovaní, či zrušení diskusného programu Na telo moderovaného Michalom Kovačičom. Sme presvedčení, že vaša osobná garancia zachovania tohto programu a moderátora môže byť prvým krokom potvrdzujúcim vaše odhodlanie slobodnú žurnalistiku brániť a podporovať. Naň potom môžu nadviazať ďalšie, ktoré by dali spravodajstvu televízie Markíza potrebnú podporu v týchto neľahkých dobách.

Veríme, že urobíte správne rozhodnutia, ktoré budú na prospech slobodným médiám na Slovensku, v Českej republike i ďalších krajinách regiónu.

V mene správnej rady Českého národného výboru Medzinárodného tlačového inštitútu

Robert Čásenský,
predseda správnej rady