Skupina Slovak Telekom je s Digi Slovakia spokojná

Výnosy DIGI Slovakia dosiahli za prvý polrok 2014 úroveň 13,5 milióna eur.

„V plnej miere napĺňajú očakávania, s akými Slovak Telekom realizoval akvizíciu spoločnosti v minulom roku," píše spoločnosť v správe o hospodárení z prvý polrok.

Služba tzv. Chytrá ponuka ovplyvnila aj výsledky v segmente digitálnej televízie. Počet zákazníkov Magio TV stúpa a etabluje sa aj nové portfólio v Chytrej ponuke. Rast nových aktivácií služieb digitálnej TV v druhom štvrťroku stúpol takmer o 100%.

Segment digitálnej televízie navyše ovplyvnil aj druhý kvartál DIGI Slovakia, ktorá predstavila nové portfólio pod názvom Nová DIGI, ktorá odštartovala 1. mája 2014.

Celá skupina Slovak Telekom mala k 30.6.2014 455 tisíc zákazníkov TV služieb.