Maďarské noviny na Slovensku

Po vstupu do EU a otevření hranic mezi Slovenskem a Maďarskem začalo na území Slovenska putovat větší množství maďarských tiskovin, které postupem času pomalu a jistě nahrazují slovensko-maďarský tisk, především pak Új Szó. Maďarským periodikům vycházejícím na Slovensku tedy hrozí odsun na druhou kolej, neboť by na ně mohla zbýt pouze role „kronikáře" života maďarské menšiny.