Luxusná kniha na slovenskom knižnom trhu

Luxusná kniha na slovenskom knižnom trhu Foto: Ikar/Rafael

Takýchto kníh nie je na našom trhu veľa.
Veľký formát knihy Všestranný Raffael umožňuje odhaliť všetky nuansy tohto geniálneho umelca.

Foto: Ikar


Vnútorná väzba knihy je šitá bavlnenou niťou, spevnená plátenným kapitálikom a šiestimi väzmi na koženom chrbte puzdra, s razbou zhotovenou zlatom za tepla. Na vnútornej strane väzby je použitý ručne opracovaný a korkom vyhladený pergamen, podľa postupov zo 16. storočia. Na kvalitnom pergamene nájdete aj 16 strán reprodukcií Raffaelových diel.


Zostavovateľ tejto neoceniteľnej monografie Claudio Strinati vyzdvihuje Raffaelovu všestrannosť originálnym spôsobom. V knihe sa venuje chronologickej postupnosti jeho tvorby, analýze diel, dobovému kontextu a vzťahom so zadávateľmi a žiakmi. Dôraz kladie na oslavu všestrannosti, súčasnosti a večnosti nesmrteľného maestra.

Raffael zosúladil klasickú antiku a renesanciu, osud a ideál, eros a thanatos, duchovnú a politickú moc, vedu a náboženského ducha.

Foto: Ikar

Raffael svoju kariéru začal ako šestnásťročný, keď sa po predčasnej smrti otca stal vedúcim dielne. Od útlej mladosti mal v rukách dokonalý cit i vynikajúce schopnosti.
Doposiaľ sa nikomu nepodarilo s istotou určiť jeho maestrov a teda v pravom zmysle slova nebol nikoho žiakom.

Publikácia Všestranný Raffael okrem kompletného prehľadu najslávnejších diel ponúka emotívny zážitok z nových interpretácií a objavov. Novátorský výskum zohľadňuje doterajšie poznanie i výsledky reštaurátorských prác, a tak prispieva k záchrane zanedbaných alebo nepochopených diel.
Viac na www.luxusnakniznica.sk/raffael.

Foto: Ikar

Napríklad Raffaelova Heliodorova sieň je zázrakom umenia. Spojenie medzi Starým a Novým zákonom, ktoré sa stalo základom výzdoby Sixtínskej kaplnky, Raffael interpretuje úplne novým spôsobom v porovnaní so svojimi súčasníkmi - i so samotným Michelangelom. V Heliodorovej sieni sa Raffael oslobodzuje od všetkých vplyvov a potvrdzuje absolútne osobný štýl.

Milan Buno, literárny publicista

Pozrite si video z uvedenia knihy Všestranný Raffael: