Kedy presne začína volebné moratórium pre politikov a kedy pre médiá?

Kedy presne začína volebné moratórium pre politikov a kedy pre médiá? Ilustr. foto RTVS

Na Slovensku stále pred voľbami do parlamentu platí zastaralé pravidlo tzv. volebné moratórium, keď je zakázané informovať v prospech alebo v neprospech politických kandidátov.

Zastaralé pravidlo je to aj preto, lebo hoci napríklad bilbordy ostanú plné kandidátov a ich hesiel (nesmú sa lepiť nové), médiá a politici musia obmedziť inforomovanie.

Podľa zákona o volebnej kampani volebnú kampaň je zakázané viesť 48 hodín predo dňom konania volieb -  teda je zakázané viesť ju odo dňa 27. 2. 2020 od 0:00 hod..

Podľa zákona o volebnej kampani je v rozhlasovom, televíznom , online vysielaní (v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie), v periodických a neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve zakázané 48 hodín pred začiatkom volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania, t. j. v období od 27. 2. od 7:00 hod. do 29. 2. 2020 do 22:00 hod. zverejňovať informácie o kandidujúcich politických stranách a kandidujúcich koalíciách politických strán v ich prospech alebo neprospech.

Podľa tohto zákona stále plat, že  je 14 dní predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania, t. j. v období od 15. 2. od 0:00 hod. do 29. 2. 2020 do 22:00 hod., zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov. Posledným dňom na zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov bol teda deň 14. 2. 2020.

Čo sa môže zdieľať na Facebooku?

„Uverejňovanie príspevkov prostredníctvom sociálnych sietí sa nepovažuje za vedenie volebnej kampane, pokiaľ sa za obdobné príspevky obvykle neplatí úhrada,“ znie stanovisko komisie spred posledných komunálnych volieb, ktoré sa týka aj tých parlamentných volieb, keďže sa riadia podľa rovnakého zákona a moratórium má podľa neho rovnaké pravidlá.

Zjednodušený výklad tohto záveru pre súkromné osoby je - písať na Facebook o voľbách môžte, čo chcete, ale nesmiete statusy „sponzorovať“ teda platiť za to, aby ich videlo viac ľudí.