Matovičova vláda bude roznášať všetkým vlastné noviny

Matovičova vláda bude roznášať všetkým vlastné noviny Foto: ÚV

Súčasťou dnes zverejneného Programového vyhlásenia vlády je aj kapitola s názvom Otvorené a transparentné vládnutie.

 Váda avizuje, že bude mať aj vlastné vládne bezplatné noviny. „Vláda SR zabezpečí pravidelné informovanie občanov SR prostredníctvom doručovania bezplatných informačných novín do domácností, ktoré budú obsahovať odpočet činnosti jednotlivých ministerstiev,“ píše sa v Programovom vyhlásení vlády.

S bezplatnými novinami roznášanými do schránok domácností po celom Slovensku má premiér Igor Matovič bohaté skúsenosti.

Matovič založil a vlastnil najväčšiu sieť bezplatných inzertných novín na Slovensku - vydavateľstvo Regionpress, ktoré mu výrazne pomohlo pri vstupe do politiky. V novinách, ktoré sa roznášali zadarmo do 1,5 milióna domácností po celom Slovensku, mal svoj pravidelný stĺpček, v ktorom hodnotil spoločenskú a politickú scénu. Keďže noviny sa rozdávali zadarmo, jeho texty a názory sa tak dostávali hlavne k ľuďom po celom Slovensku, ktorí bežne noviny nečítajú a nekupujú.

Súčasťou kapitoly je aj prísľub novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorou rozšíri okruh povinne zverejňovaných informácií v zmysle zásady „všetko, čo nie je tajné, je verejné“.

Zavedie povinné zverejňovanie príloh a dodatkov k povinne zverejňovaným zmluvám. Vypustí výnimku zo zverejňovania zmlúv Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS). Praktické skúsenosti a pochybné obchody s pozemkami (napríklad pod bratislavským obchvatom) ukázali, že je verejným záujmom, aby NDS zverejňovala zmluvy týkajúce sa vysporiadania vlastníctva nehnuteľností, píše sa v PVV.

Vláda zároveň zavedie povinné zverejňovanie informácií o osobách, ktoré sa uchádzajú o verejnú funkciu, aj o úspešných kandidátoch na verejnú funkciu bezprostredne po ich nástupe do funkcie. Cieľom je včas odhaliť hroziaci konflikt záujmov alebo kompetenčnú nevhodnosť daného kandidáta.