Slovenská rozvojová spolupráca na prahu prelomových výziev: Pod značkou SlovakAid budeme realizovať prvý projekt delegovanej spolupráce EÚ v Moldavsku na podporu lokálnych médií

Slovenská rozvojová spolupráca na prahu prelomových výziev: Pod značkou SlovakAid budeme realizovať prvý projekt delegovanej spolupráce EÚ v Moldavsku na podporu lokálnych médií Foto: SlovakAid

Minulý týždeň vyhlásila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS – rozpočtová organizácia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky), ktorá funguje pod značkou SlovakAid, výzvu na projekt delegovanej spolupráce EÚ s názvom „EU Support for Local Media Outlets in Moldova“, ktorý bude realizovaný v Moldavsku. Projekt delegovanej spolupráce EÚ – Podpora EÚ pre lokálne médiá v Moldavskej republike - sa zameria na podporu vhodnejšieho prostredia pre lokálne médiá s cieľom podporiť ich kapacity, nezávislosť, udržateľnosť a profesionalitu, ako aj schopnosť produkovať kvalitný, na faktoch založený, vyvážený a spoľahlivý novinársky obsah. Na výzvu je vyčlenených 759 844 eur. 

Pre SAMRS pôjde o úplne prvý projekt delegovanej spolupráce EÚ a agentúra bude v pozícii vedúceho partnera. „Delegovaná spolupráca znamená, že subjekty, ktoré splnili náročné kritériá a prešli auditom Európskej komisie, môžu z jej poverenia dohliadať na realizáciu rozvojových projektov financovaných z fondov EÚ. Prvý projekt delegovanej spolupráce z prostriedkov Nástroja Európskeho Susedstva je pre SAMRS dôležitým míľnikom a zároveň výzvou. Som rád, že bude realizovaný práve v Moldavsku, ktoré je programovou krajinou SlovakAid a máme tu bohaté skúsenosti s rozvojovou spoluprácou,“ vysvetlil riaditeľ SAMRS, pán Tomáš Bokor.

„Získaním oprávnenia na realizáciu delegovanej spolupráce potvrdila SAMRS, že je dôveryhodným partnerom a má všetky predpoklady na efektívne administrovanie zverených finančných prostriedkov EÚ. Tento projekt v Moldavsku bude neoceniteľnou skúsenosťou pre SAMRS a zároveň predstavuje príležitosť pre slovenské subjekty podieľať sa na rozvojových aktivitách financovaných z rozpočtu EÚ,“ dodáva štátna tajomníčka slovenského rezortu zahraničia, pani Ingrid Brocková.

Projekt na podporu nezávislosti médií zároveň predstavuje prostriedok na tvorbu objektívneho spravodajstva a nástroj ochrany pred šírením dezinformácií, ktoré negatívne ovplyvňujú atmosféru vo verejnom diskurze.

Výška finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 759 844 eur a záujemcovia môžu predkladať žiadosti do 17. júna 2022. 

Informačný seminár k výzve, určený všetkým oprávneným žiadateľom zo Slovenskej republiky, ktorí pripravujú žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt delegovanej spolupráce EÚ, sa uskutoční online, vo štvrtok 2. júna 2022 v čase od 8:30 do 10:30 hod.