Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlásila 19. ročník Novinárskej ceny 

Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlásila 19. ročník Novinárskej ceny  Ilustr. foto: OSF

Novinárska cena už po devätnásty krát ocení najlepšie novinárske práce za uplynulý rok. Redakcie aj verejnosť môžu prihlásiť príspevky v 13 žánrových kategóriách prostredníctvom webu Novinárskej ceny do 1.3.2023. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v máji 2023.

„Kvalitné médiá sú životne dôležité pre rozvoj demokracie a otvorenej spoločnosti, obzvlášť v dobe, keď ich tradičnú funkciu informačného zdroja prebrali takmer ničím neregulované sociálne siete. Novinársku cenu organizujeme, aby sme na kvalitu upozornili a zároveň vyzdvihli prácu konkrétnych novinárok a novinárov. Za 19 rokov sa nám spoločne s partnermi podarilo vybudovať značku, ktorej prestíž však nie je naša zásluha. Rešpekt a prestíž dodáva cene porota a chcem preto osobitne oceniť a poďakovať všetkým 52 členkám a členom hodnotiacich komisií, ktorí aj tento rok zhodnotia stovky prihlásených príspevkov. Zároveň vnímam istý dištanc voči Novinárskej cene zo strany niektorých médií. Chceme sa preto viac zamerať na to, aby sme redakcie presvedčili, že Novinárska cena je otvorená pre všetkých,“ povedal riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák.

Novinárska cena ocení príspevky v 13 žánrových kategóriách písanej a audiovizuálnej žurnalistiky. Novinkou je redukcia špeciálnych cien na dve – Cenu otvorenej spoločnosti a Československú cenu verejnosti, v ktorej o víťaznej práci rozhoduje slovenská aj česká verejnosť.

Zmenou je aj obmedzenie počtu povolených prihlásených príspevkov: do jednej kategórie môže autor/ka poslať maximálne 2 prihlášky, príspevky od jedného autora/ky môžu byť prihlásené do maximálne dvoch kategórií. Maximálny počet prác jedného autora/autorky v celej súťaži je obmedzený na 3. Do súťaže môžu byť prihlásené samostatné príspevky, série sú povolené len v prípade, že ide o práce na pokračovanie, ktoré na seba tematicky nadväzujú a to maximálne 3 príspevky v rámci jednej série.

Prihlášky je možné do súťaže posielať do 1.3.2023 cez online formulár na www.novinarskacena.sk. Prihlásiť ich môžu autori, redakcie, odborné organizácie či široká verejnosť. Práce v jednotlivých kategóriách budú hodnotiť odborné poroty, nominácie na špeciálne ceny bude vyhodnocovať Rada súťaže.

Hlavným partnerom Novinárskej ceny je Nadácia Slovenskej sporiteľne.

Partnermi súťaže sú Slovenská sporiteľňa, Nadácia Zastavme korupciu, MEMO 98, Nadácia ESET, Nadacia Open Society Fund, Človek v ohrození, NEWTON Media, spol. s r.o., Veľvyslanectvo USA na Slovensku, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko a agentúra Mayer/McCann Erickson.