Vyhlásenie siedmich medzinárodných novinárskych organizácií k situácii na Slovensku 5 rokov po vražde Kuciaka a Kušnírovej

Vyhlásenie siedmich medzinárodných novinárskych organizácií k situácii na Slovensku 5 rokov po vražde Kuciaka a Kušnírovej Foto: KP SR

Vyhlásenie siedmich medzinárodných novinárskych organizácií s názvom "Slovensko: Piate výročie zabitia Kuciaka a Kušnírovej poznačené krehkým pokrokom v oblasti slobody tlače" prinášame v plnom znení:

Päť rokov po atentáte na novinára a jeho snúbenicu nebol objednávateľ vraždy stále odsúdený a neboli prijaté ani všetky potrebné opatrenia na ochranu slobody tlače. Po dvojdňovej misii na Slovensku a pred septembrovými voľbami Reportéri bez hraníc a ich partnerské organizácie vyzývajú na nové politické záväzky.

Päť rokov po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa slovenskí sudcovia blížia k rozsudku v obnove procesu s údajným objednávateľom vraždy novinára redakcie Aktuality.sk a jeho snúbenice. Kým nájomní vrahovia a sprostredkovateľ vraždy z februára 2018 už boli odsúdení na dlhoročné tresty odňatia slobody, podozrivý Marián Kočner, obvinený z objednávky činu, bol spod obžaloby oslobodený. S verdiktom o obnovení procesu, ktorý sa očakáva v apríli 2023, naše organizácie obnovujú našu výzvu na úplnú spravodlivosť za dvojnásobnú vraždu.

Nižšie podpísané organizácie uskutočnili v krajine vyšetrovaciu a advokátsku misiu, aby vyjadrili podporu rodinám a kolegom Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a zhodnotili slobodu tlače na Slovensku päť rokov po ich vražde. Aktívne sme sa zapojili do spomienkových akcií a stretli sme sa so slovenskými novinármi. Na stretnutiach s prezidentom, premiérom a politickými stranami sme ich vyzývali, aby pokračovali v reformách a zavádzali nové opatrenia na zlepšenie bezpečnosti novinárov a nezávislosti médií – vrátane verejnoprávnej RTVS – a na ochranu pred zneužívajúcimi žalobami a na obranu oznamovateľov korupcie. Rovnako ako cesta k plnej spravodlivosti za vraždu Jana a Martiny, aj pokrok Slovenska v oblasti slobody médií zostáva krehký.

V čase, keď sa politické strany pripravujú na predčasné voľby naplánované na september 2023, naše organizácie vyzývajú na nový politický konsenzus a záväzky na zlepšenie slobody médií a bezpečnosti novinárov, aby sa zabránilo akémukoľvek ďalšiemu zabitiu novinára a umožnili kolegom Jána Kuciaka pokračovať v jeho odkaze verejného záujmu. hlásenia.

1) Bezpečnosť novinárov

Po voľbách v roku 2020 začali orgány činné v trestnom konaní – polícia, špeciálna prokuratúra a súdy – riešiť korupciu odhalenú novinármi, čím si získali dôveru. Úplná spravodlivosť však ešte nebola vykonaná ani za vraždu Jána Kuciaka, ani za iné zločiny proti novinárom, ako napríklad ich masívne sledovanie „Kočnerovou čatou“, sieťou jednotlivcov platených za poskytovanie informácií podnikateľovi. Nový prieskum Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK) v rámci projektu bezpecna.zurnalistika.sk zároveň ukazuje, že slovenskí novinári sú najčastejšie terčom online a verbálnych útokov.

Jednou z najväčších hrozieb, ktorým dnes novinári na Slovensku čelia, sú verbálne útoky vrátane očierňujúcich kampaní zo strany politikov, ktoré sú pre verejnosť nasmerovaním k ďalšiemu zneužívaniu na internete. Tieto útoky politikov – ktoré treba jednoznačne odsúdiť – zostávajú zväčša nepotrestané.

Politickí lídri a strany by mali:

Zaviazať sa poskytnúť orgánom presadzovania práva všetky potrebné prostriedky na dosiahnutie spravodlivosti za zločiny páchané na novinároch a zlepšenie ich ochrany v súlade s odporúčaním Európskej komisie o bezpečnosti novinárov zo septembra 2021.
Zaviazať sa kladne reagovať, ak nový ochranný mechanizmus Slovenska bezpecna.zurnalistika.sk požiada o spoluprácu.
Zaviazať sa zakázať verbálne útoky a očierňujúce kampane proti médiám a odsúdiť takéto útoky a sankcionovať členov strany, ktorí zákaz porušujú.
Prijať novelu trestného zákona na sprísnenie trestov za prisilné útoky a vyhrážky voči novinárom, ktorých cieľom je ich práca.

2) Nezávislosť médií

V roku 2022 parlament schválil dôležité návrhy zákonov, ktoré posilňujú právnu ochranu dôvernosti novinárskych zdrojov, ako aj transparentnosť vlastníctva a financovania médií. Bývalého generálneho riaditeľa RTVS, za ktorého vo verejnoprávnej inštitúcii skončilo viac ako 30 novinárov, vymenili po transparentných voľbách v parlamente. Zákonodarcom sa však nepodarilo zásadne zreformovať silne politický výberový proces. Okrem toho sa od júla 2023 rozhodli odstrániť koncesionárske poplatky, hlavný zdroj financovania, a nahradiť ich štátnymi dotáciami, kým sa nedosiahne dlhodobé riešenie. Misii bolo oznámené, že nový generálny riaditeľ sa teší všeobecnej dôvere mediálnej komunity.

Súčasná vláda by mala urýchlene navrhnúť nový mechanizmus, ktorý zaručí primerané a stabilné financovanie RTVS, bez politických tlakov a pod dohľadom nezávislého orgánu. Mala by sa zorganizovať aj verejná konzultácia s vysielateľom. Po ďalších parlamentných voľbách by sa politické strany mali zaviazať k reforme výberového konania generálneho riaditeľa verejnoprávneho média a jeho kontrolného orgánu, aby sa ďalej zvýšila nezávislosť RTVS. Politickí lídri by sa tak mali inšpirovať osvedčenými postupmi a pozitívnymi prvkami Európskeho zákona o slobode médií, ktorý navrhla Európska komisia.

3) Ochrana pred zneužívajúcimi žalobami a prístup k informáciám

Vítame záväzok vlády implementovať odporúčanie Európskej komisie proti strategickým žalobám proti účasti verejnosti (SLAPPs) a podporiť navrhovanú smernicu proti SLAPP. Vyzývame všetky strany, aby nasledovali tento príklad a prisľúbili podobné reformy na riešenie nepríjemných súdnych sporov na národnej úrovni.

Obávame sa, že za ohováranie sa na Slovensku naďalej trestá odňatím slobody na dva až osem rokov. Hoci takéto tresty, ktoré patria medzi najprísnejšie v EÚ, súdy neuplatňujú, umožňujú politikom a podnikateľom vyvíjať tlak na novinárov. Médiá sú naďalej terčom občianskych súdnych sporov so žiadosťami o náhradu škody v desiatkach tisíc eur. Ministerstvo spravodlivosti navrhlo znížiť hornú hranicu trestu odňatia slobody za ohováranie na jeden rok a v prípade značnej škody na dva roky. Politické strany sa vyzývajú, aby úplne zrušili tresty odňatia slobody za ohováranie a aby ohováranie úplne dekriminalizovali.

Právny rámec pre slobodu informácií (FOI) zostáva celkovo silný a patrí medzi najlepšie v EÚ. Je pozitívne, že v roku 2022 parlament schválil novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá zakazuje žaloby na novinárov za zverejňovanie informácií získaných prostredníctvom žiadostí o slobodnom prístupe k informáciám. Vítame zriadenie Úradu na ochranu oznamovateľov korupcie, vyzývame vládu, aby v plnom rozsahu transponovala smernicu EÚ o oznamovateľoch korupcie a prijala všetky opatrenia na zabezpečenie maximálnej ochrany všetkých oznamovateľov.

Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej viedla na Slovensku k rozsiahlym spoločenským a politickým zmenám. Objednávateľ vraždy však stále nebol odsúdený a úrady ešte musia prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu novinárov a obranu nezávislých médií. Koniec beztrestnosti sa musí stať realitou a nový politický cyklus musia politické strany zmeniť na príležitosť na posilnenie slobody tlače.

 

Podpísané:

Reportéri bez hraníc (RSF)
ČLÁNOK 19 Európa
Výbor na ochranu novinárov (CPJ)
Európske centrum pre slobodu tlače a médií (ECPMF)
Európska federácia novinárov (EFJ)
Free Press Unlimited (FPU)
Medzinárodný tlačový inštitút (IPI)