Novinárka sa dočkala ospravedlnenia

Novinárka sa dočkala ospravedlnenia Foto: SND

Nestáva sa často, že spor na ochranu osobnosti vyhrá novinár. Bývalý riaditeľ Umelecko-dekoračných dielní SND sa po dva a pol roku ospravedlnil novinárke Martine Kubániovej, ktorá ho citovala v článku v Plus 7 dní.

SND koncom roka zverejnilo na svojej stránke ospravedlnenie novinárke Martine Kubániovej. Divadlo ospravedlnenie zverejnilo na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I z 10. decembra za reakciu bývalého riaditeľa Umelecko-dekoračných dielní na článok novinárky.

„Ja, podpísaný Peter Šugár, bývalý riaditeľ Umelecko-dekoračných dielní SND sa ospravedlňujem Martine Kubániovej, redaktorke týždenníka PLUS 7 DNÍ za vyjadrenia, ktoré som dňa 8. Augusta 2011 ako riaditeľ UDD SND prezentoval v sťažnosti šéfredaktorovi týždenníka PLUS 7 DNÍ Milošovi Luknárovi s tým, že táto sťažnosť bola zverejnená na oficiálnej internetovej stránke Slovenského národného divadla a na facebooku.
Nie je pravda, že som s M. Kubániovou pred uverejnením článku s názvom „Čarujú?" nikdy nekomunikoval, ako som uviedol v sťažnosti, avšak nemal som vedomosť o tom, že sa jedná o jednu a tú istú osobu. Ospravedlňujem sa M. Kubániovej aj za vyjadrenia spochybňujúce jej profesionálne konanie. Ďalej sa M. Kubániovej ospravedlňujem za nevhodné a urážajúce výrazové prostriedky, ktoré som vo vzťahu k jej osobe v tejto sťažnosti použil, ako aj za spôsob, akým som ich použil," píše Šugár.

V článku Čarujú? Kubániová písala o nehospodárnom nakladaní s prostriedkami v štátnom SND pri predstavení Onegin. Podľa čánku len kostýmy a scéna vyšli 455-tisíc eur. Šugár v článku náklady na kostými obhajoval.

Kubániová v súčasnosti pracuje v RTVS.

Podobne sa musel v roku 2009 ospravedlniť Pavol Rusko bývalej novinárke Marcele Voškovej za to, že ju na základe reportáže označil za „hlúpu ako tágo".