Nový Čas sa ospravedlnil arcibiskupovi za článok, že neuposlúchol Boha

Nový Čas sa ospravedlnil arcibiskupovi za článok, že neuposlúchol Boha Foto: KBS/Ilustr.foto

Trnavská arcidiecéza sa proti obsahu článku ohradila. Nový Čas sa po takmer dvoch mesiacoch arcibiskupovi Jánovi Oroschovi ospravedlnil.

 

 

Začiatkom októbra vyšiel v Novom Čase aj na webe denníka článok s názvom: Porušil pápežov zákaz! Trnavský arcibiskup Ján Orosch si zavaril.

"Bližšia košeľa ako kabát. Trnavský arcibiskup Ján Orosch rozdával cirkevné dekréty vyvoleným aj napriek tomu, že pápež František to ešte v prvom roku svojho pontifikátu zakázal. Urobil tak z vďaky za ich lojálnosť, kňazi diecézy však hovoria, že neuposlúchol samotného Boha," začína článok. „Arcibiskup Orosch vymenoval 3. septembra šiestich honorárnych assessorov (nižší stupeň titulu monsignore). Urobil tak aj napriek tomu, že pápež František oznámil prostredníctvom nuncia všetkým katolíckym biskupom svoje rozhodnutie výrazne obmedziť udeľovanie titulu monsignore a zrušil všetky jeho stupne s výnimkou prvého," napísal Nový Čas.

Proti článku sa ozvala Trnavská arcidiecéza: Denník Nový čas zavádza čitateľov tvrdením, že v prípade titulu assessor ide o nižší stupeň titulu monsignor. Rovnako klame percipientov tvrdením, že trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch porušil nariadenia Svätého Otca v súvislosti s udeľovaním titulov. Hoci sa autor článku odvoláva na tvrdenie kňaza o porušení nariadenia Svätého Otca, je neprofesionálne, že si neoveril ich pravdivosť. Ide o jasný úmysel poškodiť nielen trnavského arcibiskupa, ale Cirkev ako takú. Rovnako je zarážajúce, ak je to pravda, že predmetné informácie posunul autorovi článku do pozornosti kňaz."

Cez víkend vyšlo v Novom Čase ospravedlnenie.