Termín uzávierky Novinárskej ceny sa blíži

Termín uzávierky Novinárskej ceny sa blíži Ilustračné foto: FÚ

Nadácia otvorenej spoločnosti aj tento rok odovzdá Novinárske ceny, ktoré upozorňujú na kvalitu práce novinárov.

 


Súťažné príspevky je možné posielať do 31. januára 2015.

 

Súťažné príspevky môžu prihlasovať autori, redakcie, vydavatelia, ale aj čitatelia, diváci alebo poslucháči. Tento rok je otvorených do 14 kategórií, z ktorých Rada súťaže vyberie troch držiteľov špeciálnych cien.

 

O víťazoch môže hlasovať aj verejnosť na www.novinarskacena.sk/hlasovanie, kde je možné hlasovať za víťaza špeciálnej Česko-slovenskej ceny. Príspevky do online hlasovania bude nominovať Rada súťaže slovenskej a českej Novinárskej ceny na základe odporúčaní porôt.

Do kategórie Najlepšia reportáž v printových médiách je možné prihlásiť jednotlivý príspevok, alebo tematickú sériu maximálne 6 príspevkov.

Do kategórie Najlepšia reportáž je možné prihlásiť jednotlivý príspevok, alebo tematickú sériu maximálne 6 príspevkov.

Do kategórie Najlepší rozhovor v printových médiách je možné prihlásiť príspevok jedného alebo dvoch autorov s jedným alebo viacerými respondentmi. V tejto kategórii nie je možné nominovať iné žánre, v rámci ktorých je rozhovor využitý ako metóda novinárskej práce, ako napr. rozšírená správa alebo spravodajský príspevok. Prihlásiť je možné len jednotlivý príspevok. Výnimkou sú rozhovory na pokračovanie.

V kategórii Najlepší rozhovor, beseda, diskusia v elektronických médiách nie je možné nominovať iné žánre, v rámci ktorých je rozhovor využitý ako metóda novinárskej práce, ako napr. rozšírená správa alebo spravodajský príspevok. Do tejto kategórie je možné prihlásiť len jednotlivý príspevok. Výnimkou sú rozhovory na pokračovanie.

Do kategórie Najlepší regionálne publikovaný príspevok je možné prihlásiť jednotlivý príspevok alebo tematickú sériu maximálne 6 príspevkov, ktoré boli uverejnené v regionálnych médiách bez žánrového vymedzenia. Do tejto kategórie nie je možné prihlásiť články alebo príspevky s regionálnou témou odvysielané alebo publikované v celoštátnych médiách.

Do kategórie Najlepší regionálne odvysielaný príspevok je možné prihlásiť jednotlivý príspevok alebo tematickú sériu maximálne 6 príspevkov, ktoré boli odvysielané v regionálnych médiách bez žánrového vymedzenia. Do tejto kategórie nie je možné prihlásiť príspevky s regionálnou témou odvysielané v celoštátnych médiách.

Do kategórie Najlepší analyticko-investigatívny príspevok v printových médiách je možné prihlásiť jednotlivý článok alebo monotematickú sériu článkov bez obmedzenia počtu.

Do kategórie Najlepší analyticko-investigatívny príspevok v elektronických médiách je možné prihlásiť jednotlivý príspevok alebo tematickú sériu max. 6 príspevkov.

Do kategórie Najlepší komentár v kategórii printových médií je možné prihlásiť iba sériu minimálne 3 a maximálne 8 komentárov.

Do kategórie Najlepší článok uverejnený na blogu je možné prihlásiť jednotlivé príspevky alebo sériu príspevkov. Prihlásené príspevky musia byť uverejnené v slovenskom jazyku, pričom doména nemusí byť .sk. Akceptovaná bude len občianska publicistika reagujúca na problémy spoločnosti, či už na lokálnej, celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni.

Do súťaže nie je možné prihlásiť beletriu či poéziu. Prihlásiť sa môže len autor, ktorý píše/publikuje pod vlastným menom a za daný rok publikoval na blogu aspoň 15 článkov. Do kategórie je možné prihlásiť 1 samostatný príspevok alebo sériu maximálne 6 príspevkov.

Kategória Cena Google za inovatívnu online žurnalistiku oceňuje kreatívne využitie online nástrojov v profesionálnej žurnalistike. Do tejto kategórie prihlasujú svoje príspevky profesionálni novinári, ktorí využívajú blog, videoblog, či iný online formát, prostredníctvom ktorého reagujú na problémy spoločnosti, či už na lokálnej, celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni.

Prihlásiť sa môže len autor, ktorý píše/publikuje pod vlastným menom. Prihlasovať sa môžu tiež redakcie so svojimi online projektami, ktoré udalosť či tému spracovávajú inovatívne a komplexne, využívajú pritom súčasne text, grafiku, video či online aplikácie. Do kategórie je možné prihlásiť 1 samostatný príspevok alebo sériu maximálne 6 príspevkov. Redakcie môžu prihlasovať komplexné online projekty.

Do kategórií Najlepšia reportážna fotografia, a najlepšia fotografická aktualita, je možné prihlásiť jednotlivo čiernobielu alebo farebnú fotografiu alebo seriál maximálne 15 fotografií uverejnených v printových médiách alebo vo fotoservisoch tlačových agentúr.

Do súťaže budú zaradené len fotografie – originály vo formáte A4 a väčšom - s priloženými údajmi: v prípade fotiek zverejenených v printových médiách: názov fotografie či série fotografií, názov článku, periodikum, číslo, strana; v prípade fotiek uverejnených vo fotoservise tlačovej agentúry: názov fotografie či série fotografií, názov agentúry, dátum uverejnenia; v prípade zverejnenia na internete: názov fotografie či série fotografií, názov portálu, link. Ak autor/prihlasovateľ prihlasuje sériu fotografií musí byť publikovaná aspoň 1 fotografia zo série. Autorom odporúčame uploadnuť príspevky aj v dátovej podobe vo formáte .jpg, .gif, .tif

Do kategórie Najlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra je možné prihlásiť minimálne 5 alebo seriál maximálne 10 kreslených vtipov či karikatúr uverejnených v printovom médiu, alebo na webe v Čechách a/alebo na Slovensku. Ak autor/prihlasovateľ prihlasuje sériu karikatúr musí byť publikovaná aspoň 1 karikatúra zo série v printovom médiu alebo na internete.Akceptované budú len osobitne vytlačené kresby s priloženými údajmi (periodikum, číslo, strana, webová stránka). Autorom odporúčame uploadnuť príspevky aj vo formáte .jpg, .gif, .tif.