ÚPN získal unikátne fotografie zo života popraveného príslušníka ZNB Bernarda Jaška

ÚPN získal unikátne fotografie zo života popraveného príslušníka ZNB Bernarda Jaška

Až 21 fotografií zo života popraveného príslušníka Zboru národnej bezpečnosti Bernarda Jaška získal Ústav pamäti národa od rodinných príbuzných spolu s ich popisom a krátkym vyjadrením. Spolu s dokumentmi z proveniencie Štátnej bezpečnosti budú bádateľom prístupné v Archíve Ústavu pamäti národa.

Bernard Jaško sa narodil 22. apríla 1923 v Černovej pri Ružomberku. Ako mladý chlapec sa zúčastnil Slovenského národného povstania a v máji 1946 nastúpil do Zboru národnej bezpečnosti. V roku 1949 ho prevelili na ďalekopisnú ústredňu Povereníctva vnútra v rámci štátnobezpečnostného odboru, kde dochádzal do kontaktu s dôležitými informáciami prichádzajúcimi z krajských veliteľstiev Štátnej bezpečnosti o pripravovaných alebo vykonaných opatreniach proti vybraným skupinám obyvateľstva. Spolu s kolegami Pavlom Kalinajom a Pavlom Hajdinom informoval pomocného biskupa Michala Buzalku o sledovaní kňazov, plánoch na ich zatknutie a akciách proti cirkevnej hierarchii. Jaško plánoval útek s kópiami ďalekopisov z ústredne, aby mohol o represiách informovať zahraničie. Dva dni pred plánovaným odchodom do zahraničia ho zatkli príslušníci ŠtB. Vyšetrovatelia spojili tri skupiny osôb, spolu 22 ľudí, do jedného monsterprocesu, ktorému predchádzala polročná tortúra, vrátane mučenia a týrania viacerých zatknutých, odmietajúcich podpísať vykonštruované zápisnice. Katastrofálny zdravotný stav Pavla Kalinaja, ale aj zranenia Bernarda Jaška po páde z druhého poschodia boli podrobne popísané v zápisniciach. Obžalobu podal vojenský prokurátor Anton Rašla v októbri 1949, proces sa uskutočnil 4. až 7. novembra 1949 v Justičnom paláci v Bratislave. Po odvolaní vyslovil 25. mája 1950 Najvyšší súd v Prahe dva rozsudky smrti a 19 trestov v súhrnnej výmere 144 rokov väzenia. Milosť od prezidenta republiky Jaško s Kalinajom nedostali, pretože o nej nerozhodoval, a špeciálna komisia na čele s ministrami spravodlivosti Štefanom Raisom a národnej bezpečnosti Ladislavom Kopřivom udelenie milosti neodporučila. Rozsudok mal totiž poslúžiť ako odstrašujúci príklad pre všetkých príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, ktorí sa s ním museli povinne oboznámiť. Bernarda Jaška a Pavla Kalinaja popravili ráno 17. februára 1951 na nádvorí súdnej väznice v Bratislave.

Publikáciu o odbojovej činnosti Bernarda Jaška si môžete prečítať v elektronickej knižnici Ústavu pamäti národa ( https://www.upn.gov.sk/sk/elektronicka-kniznica/