Prírodovedecká fakulta UK: Stanovisko k utajeniu rigoróznej práce JUDr. Antona Danka

Vyhlásenie Vedenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave k utajeniu rigoróznej práce predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka

 

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave so znepokojením hodnotí skutočnosti, ktoré sa týkajú rigoróznej práce predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka. Podpísanie licenčnej zmluvy s klauzulou o zákaze sprístupnenia verejnosti 18 rokov po obhájení práce považujeme za akt, ktorý sa nedá odôvodniť nijakým racionálnym argumentom a sme presvedčení, že ide o hrubé porušenie akademickej etiky. Pýtame sa, ako mohol byť aktuálne platný legislatívny predpis aplikovaný na prácu, ktorá vznikla pred 18 rokmi? Zákon vtedy licenčné zmluvy nepoznal a neexistuje tak podľa nášho názoru nielen povinnosť, ale ani možnosť aby rigorózna práca bola utajená. Na rozdiel od občanov, verejné inštitúcie môžu konať iba na základe znenia platných právnych predpisov. Inými slovami, občan môže robiť čokoľvek, čo zákon nezakazuje. Avšak verejnoprávna inštitúcia nielenže nemôže porušovať zákon, ale zároveň môže robiť iba to, čo jej zákon umožňuje a káže, a nič navyše. Dodatočné schválenie licenčnej zmluvy a utajenie dovtedy voľne dostupnej 18 rokov starej rigoróznej práce je výrazná „nadpráca“ s prvkami retroaktivity. Keby aj nejakí právni experti tvrdili opak, stále tu zostáva silná etická a faktická rovina utajenia.

Odporúčame aj: Prečo TASR nezverejnila kritické stanovisko k utajeniu rigoróznej práce Andreja Danka?

Celý tento problém ale nie je iba problémom akejsi postupovej práce, hoci sa týka druhého najvyššieho ústavného činiteľa. Má aj širší a závažnejší rozmer. Sme presvedčení, že ide o mimoriadne negatívny príklad konania, ktoré zhoršuje beztak nepriaznivý obraz slovenského vysokého školstva v očiach verejnosti, najmä u mladej generácie. Každý rok sa sťažujeme na klesajúci záujem stredoškolákov o univerzitné štúdium na Slovensku. Aký signál im dá, že na Slovensku „je to (opäť) tak?“. Že na Slovensku sa možno po tomto precedense začnú utajovať práce verejne činných osôb len preto, že sa to jednoducho dá?

Ako predstavitelia fakulty, ktorá si zakladá na kvalite vedy a pedagogického procesu, a ktorá si ctí akademické tradície, vyzývame predsedu NR SR, aby ako autor súhlasil s opätovným zverejnením svojej rigoróznej práce.

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
dekan fakulty