omedich.com

Všetko o tom, ako majú od 1.10. vyzerať hromadné podujatia - športové, kultúrne, bohoslužby a iné

Pre prudký nárast infikovaných sa mali od 1. októbra zakázať všetky hromadné podujatia.

 

"K takémuto kroku sme sa napokon rozhodli nepristúpiť. Plošným zákazom hromadných podujatí by sme totiž obmedzili mnoho aktivít, na ktoré nebolo toto opatrenie mierené - napríklad skúšky odbornej spôsobilosti, mimoškolské vzdelávanie a podobne," informuje Úrad verejného zdravotníctva.

Hromadné podujatia bude možné organizovať do 50 osôb - vrátane organizátorov. Konzumácia nápojov a jedál je zakázaná.

V prípade kultúrnych alebo športových podujatí platí, že ak počet osôb vystupujúcich v mene organizátora (napríklad účinkujúci, športovci, organizačný tím) presiahne počet 50, podujatie sa môže uskutočniť, avšak bez prítomnosti obecenstva.

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú povinné obmedziť predaj vstupeniek tak, že sedenie musí byť buď šachovnicové, alebo je možné sedieť iba v každom druhom rade.

V prípade účasti na športových hromadných podujatiach musí organizátor zabezpečiť sedenie len v každom druhom rade.
Na iných typoch hromadných podujatí (napríklad školenia) odporúčame, aby ľudia, ktorí spolu nežijú v jednej domácnosti, mali medzi sebou jedno voľné sedadlo, ak je to možné, odporúčame sedenie šachovnicové alebo v každom druhom rade.

Organizovanie hromadných podujatí na štýl zábav a diskoték sa okrem prevádzok verejného stravovania po novom zakazuje i v ubytovacích zariadeniach.

Všetkým fyzickým aj právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať spoločenské podujatia, ako sú svadobné oslavy, oslavy iného charakteru, plesy, kary, stužkové slávnosti a podobne.

Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v čase začiatku hromadného podujatia mať negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného v krajinách EÚ na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako 12 hodín. Takéto hromadné podujatia musia byť ohlásené na regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom. Je nutné nahlásiť presný čas a miesto jeho konania. Pokiaľ sú uvedené podmienky splnené, je na takomto hromadnom podujatí možné podávať a konzumovať jedlá a nápoje.