VšZP zaznamenala historicky najvyšší počet príchodov nových poistencov

VšZP potvrdila pozíciu najväčšej a stabilnej zdravotnej poisťovne. Jej služby bude od januára 2023, podľa predbežných údajov z ÚDZS, využívať 61 288 nových poistencov, čo je historicky najlepší výsledok poisťovne z pohľadu akvizície za posledných desať rokov.

„VšZP zostáva najväčšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku. Podľa predbežných výsledkov, od nového roka u nás privítame 61 288 nových poistencov, čo je oproti vlaňajšiemu výsledku prepoisťovacieho obdobia nárast o takmer 12 %. Pozitívny výsledok uplynulého prepoisťovacieho obdobia reflektuje zvyšovanie kvality existujúcich služieb a zavádzanie nových. Pod historicky najpočetnejší príchod nových poistencov sa podpísal aj profesionálny servis a náborové aktivity zabezpečené kolegami na pobočkách i v teréne, na desiatkach eventoch zameraných na starostlivosť o zdravie a šírenie osvety prevencie. V nie poslednom rade zaň vďačíme úspešnej kampani, ktorá posilnila pozitívne vnímanie značky, rozhýbala Slovensko a zvýšila záujem ľudí o prevenciu,“ hovorí generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko.

Výsledky naznačujú, že rozsah a úroveň služieb, schopnosť postarať sa o poistenca v každej životnej situácii sú dôležitejšie aspekty pre výber poisťovne, ako ponuka benefitov.