List šéfredaktora SME premiérovi

List šéfredaktora SME premiérovi Foto: SME

Vážený pán premiér,

 

 

dovoľte, aby som reagoval na Váš otvorený list. Som rád, že sa naďalej pokúšate o neagresívny tón a nevraciate sa k otvoreným útokom na slobodné médiá, ako tomu bolo v minulosti. Oceňujem tiež, že si uvedomujete, že miera kritiky verejne činných osôb je podstatne širšia ako v prípade ostatných občanov. Nie celkom potom ale chápem, kde denník SME prekračuje nepísanú líniu vo vzťahu médií s verejnými činiteľmi.

Denník SME je nezávislým a kritickým denníkom. Bolo to tak vždy. Bez ohľadu na to, či vládol Vladimír Mečiar, Mikuláš Dzurinda, Iveta Radičová alebo Vy. Sloboda je najväčšia hodnota, ktorú máme a ako šéfredaktor urobím všetko pre to, aby nebola zviazaná snahami politikov či iných ľudí.

V liste uvádzate dva príklady, ktoré podľa Vás poukazujú na znepokojivé trendy, ktoré ste zaznamenali v denníku SME.

Prvým je informovanie o Vašich výrokoch k situácii na Ukrajine. Rozumiem, že Vaše nešťastné vyjadrenia mohli vyvolať búrlivé reakcie. V predošlom liste som Vám písal, že sme na konferencii, kde ste sa k Ukrajine po týždni mlčania vyjadrili, neboli. Uisťoval som Vás, že nebolo naším zámerom dezinterpretovať Vaše slová. Preto sme správu na webe okamžite doplnili a na druhý deň sme sa téme opäť venovali na titulnej strane aj na stránkach zahraničných správ. Vaše vyjadrenia sme uviedli v širšom kontexte. Na opravu hodnotiaceho úsudku, ktorú ste žiadali, som ale dôvod nevidel.

Píšete, že často odmietame uverejniť opravy, o ktoré žiadate. Od Vášho druhého nástupu do pozície predsedu vlády ste nás žiadali o tri opravy vrátane tej poslednej o výrokoch k Ukrajine. V jednom prípade sme opravu zverejnili. V dvoch som Vám podrobne vysvetlil, prečo žiadosti nemôžeme vyhovieť.

Chyby sú súčasťou našej práce. Verte mi, že ich nerobíme zámerne ani s potešením. Ak ale chybu urobíme, sme pripravení ju opraviť a priznať si ju. Aj preto ako jediné noviny na Slovensku pravidelne zverejňujeme opravy a spresnenia a čitateľov vyzývame, aby nás na chyby upozornili.

Druhým dôvodom pre Vaše znepokojenie bol článok „Bulharsko sa búri a Slovensko spí", ktorý sme zverejnili dňa 7. decembra 2013. Píšete, že navádzame občanov k demonštráciám a protestom. Text, ktorý kritizujete nie je spravodajským článkom ani redakčným komentárom. Je to glosa spisovateľa Michala Hvoreckého. Ak ste ju čítali, musíte vedieť, že v nej opisuje situáciu v Bulharsku a o navádzaní na demonštrácie na Slovensku nemôže byť reč.

Denník SME nikdy nenavádzal k násiliu či agresivite. Nikdy sa však nebudeme báť vyjadriť názor, diskutovať. Verejnú diskusiu nepovažujem za riziko, hrozbu či znepokojivý element, ale naopak za nádej pre lepšie fungujúcu spoločnosť a štát.

S úctou,

Matúš Kostolný
šéfredaktor SME