Prieskum: Polovica otcov by šla na rodičovskú

Každý muž by mal byť aspoň chvíľu na rodičovskej dovolenke, myslí si viac ako polovica českých otcov.

Takmer dve tretiny otcov sa zhodnú na tom, že v rodine majú obaja rodičia podobne náročnú úlohu. Až tri štvrtiny ďalej verí, že otec, ktorý sa o dieťa stará počas rodičovskej dovolenky, je rovnocennou náhradou matky. Tieto a ďalšie výsledky priniesol výskum Českého národného panelu, ktorého sa zúčastnilo 400 respondentov z internetovej populácie slovenských otcov vo veku 18-65 rokov.


V otázke rodičovských rolí sa až 62% otcov zhodlo na tom, že otcovia aj matky majú v rodine podobne náročnú úlohu. Úlohu matky potom považuje za ťažšie 38% otcov a iba zanedbateľné percento mieni, že majú ťažšie úlohu otcovia.

Postoj k rodičovskej dovolenke, teda otcovskej obdobe materskej dovolenky, je medzi mužmi, ktorí majú deti, pozitívny. Až 60% otcov si napríklad myslí, že každý muž by mal byť aspoň chvíľu na rodičovskej dovolenke.
Opačný názor vyjadrilo iba 17% a 23% si nebolo istých. Bezmála tri štvrtiny otcov tiež zastávajú názor, že muž, ktorý zostáva doma s deťmi, je rovnocennou náhradou matky.