Sociálne siete u nás vyvolávajú pocit spokojnosti a šťastia, no Facebook aj hnev a Instagram závisť

Sociálne siete u nás vyvolávajú pocit spokojnosti a šťastia, no Facebook aj hnev a Instagram závisť

Čas trávený na sociálnych sieťach vyvoláva u ľudí skôr pozitívne pocity ako spokojnosť a šťastie. Avšak na Facebooku je častým pocitom aj hnev a na Instagrame závisť. Ak ľudia pocítia vyčerpanosť a úzkosť na Facebooku, objaví sa u aktívnych aj pasívnych používateľov bez rozdielu. Vyplýva to z reprezentatívny prieskum agentúry 2muse pre europoslanca Vladimíra Bilčíka (SPOLU/EPP)* z konca novembra.

Ktoré sociálne siete na Slovensku dominujú?

Facebook je naďalej dominantnou sociálnou sieťou na Slovensku, a to naprieč všetkými vekovými skupinami. Po ňom nasleduje Youtube a treťou najobľúbenejšou sociálnou sieťach je Instagram, ktorý je najpopulárnejší u mladších ľudí pod 34 rokov.

Približne každý druhý užívateľ FB a Instagramu je pasívny a limitom jeho aktivity je lajk. Len približne pätina užívateľov sú aktívnymi tvorcami obsahu.

Kým ľudia trávia na Facebooku priemerne hodinu až dve denne väčšinou vo voľnom čase, Instagramu venujú menej ako hodinu.

Napriek tomu, že Facebook či Instagram sú najčastejšie používanými sociálnymi sieťami, skoro polovica užívateľov deklaruje seba ako pasívnych užívateľov. Užívatelia oboch sietí si uvedomujú, že trávia na sociálnych sieťach príliš veľa času, ktorý by mohli venovať rodine alebo sebe. Rovnako si to o nich myslia aj tí, ktorí sociálne siete nevyužívajú vôbec.

 “Užívatelia Facebooku na Slovensku zatiaľ podľa dát nebudú vo veľkých počtoch nasledovať osobnosti, ktoré pre toxické prostredie z Facebooku v posledných týždňoch odišli. Väčšine užívateľov sa so sociálnymi sieťami spájajú pozitívne emócie, a preto by som neočakával, že rušenie účtov na Facebooku by sa stalo masívnejším trendom,” komentuje výsledky prieskumu Bilčík a dodáva, že užívatelia si napriek tomu uvedomujú, že s Facebookom nie je všetko v poriadku: “Väčšina ľudí uviedla, že má skúsenosť s falošnými správami na Facebooku a myslí si, že sú rozšírené. Ich pozitívne nálady počas používania sociálnych sietí však ukazujú, že sú ochotní tam napriek týmto negatívnym javom zotrvať. O to dôležitejšie je nastaviť také verejné pravidlá, ktoré na sociálne siete prenesú zodpovednosť za obsah, ktorý šíria.”

Snahu tráviť na sociálnej sieti menej času uvádzajú viac užívatelia Instagramu a mladší užívatelia.  

 *Ako člen Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) sa europoslanec Vladimír Bilčík venuje ochrane právneho štátu aj na Slovensku, kam patrí aj sloboda médií. Je tiež členom a hovorcom európskych ľudovcov (EPP) v Osobitnom výbore pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v EÚ vrátane dezinformácií (INGE), v rámci ktorého sa zaoberá aj reguláciou sociálnych sietí. 

Prieskum agentúry 2muse a bol vykonaný na vzorke 1201 respondentov nad 18 rokov, ktorí reprezentovali populáciu Slovenska podľa pohlavia, veku, vzdelania, regiónu a veľkosti sídla. Z 1201 respondentov sa 960 odpovedí zozbieralo online (títo respondenti boli používatelia internetu) a 241 prostredníctvom telefonického rozhovoru (táto skupina respondentov internet nevyužíva, alebo ho využíva veľmi zriedka).