IKEA sťahuje z predaja tri výrobky, kvôli riziku úrazu

IKEA sťahuje z predaja tri výrobky, kvôli riziku úrazu Foto: Ikea

 

Zákazníci majú výrobky odmontovať a vrátiť.

IKEA žiada zákazníkov, ktorí vlastnia stropnú lampu HYBY, LOCK alebo RINNA, aby ju okamžite odmontovali a priniesli späť do obchodného domu IKEA, kde im budú v plnej výške vrátené peniaze.
IKEA dostala správy od zákazníkov, ktoré informujú o tom, že sklenené tienidlo stropnej lampy spadlo. V niekoľkých prípadoch bolo nutné lekárske ošetrenie a v prípade jedného zákazníka si ošetrenie údajne vyžadovalo aj použitie stehov.

Foto: Ikea

Bezpečnosť výrobkov je pre IKEA hlavnou prioritou. Všetky naše výrobky sú testované a spĺňajú všetky platné normy a predpisy. Napriek tomu sme dostali správy, ktoré uvádzajú, že stropné lampy LOCK a HYBY spadli. S cieľom ochrániť našich zákazníkov a zabrániť ďalších nehodám sťahujeme tieto výrobky z predaja, pričom zákazníkom vrátime peniaze v plnej výške.
IKEA sťahuje z predaja stropné lampy LOCK, HYBY a RINNA kvôli riziku pádu skleneného tienidla
Stropné lampy HYBY a LOCK sa predávajú na všetkých trhoch IKEA, lampa LOCK od roku 2002 a HYBY od roku 2012. Stropná lampa RINNA sa predáva v jedenástich európskych krajinách a v Číne od roku 2010.

Stropné lampy HYBY, LOCK a RINNA je možné vrátiť v obchodnom dome IKEA, kde budú zákazníkom vrátené peniaze v plnej výške. Doklad o kúpe (pokladničný blok) nevyžadujeme.

Ospravedlňujeme sa za akékoľvek prípadné nepríjemnosti.