Vyhlásenie Filozofickej fakulty UK k dianiu v RTVS

Vyhlásenie Filozofickej fakulty UK k dianiu v RTVS Foto: FF UK

K situácii v RTVS, keď v piatok boli prepustení štyria redaktori a dnes jedna redaktorka dostala stopku na politické témy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zverejnila toto vyhlásenie:

 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave so znepokojením vníma dianie vo verejnoprávnom Rozhlase a televízii Slovenska. Budúcich žurnalistov vzdelávame na našej fakulte už vyše 60 rokov, aj preto nám osud verejnoprávnej žurnalistiky nie je ľahostajný. Ako v minulosti, tak aj dnes považujeme slobodu slova a slobodu tlače za kľúčové a neoddeliteľné súčasti nielen akademickej práce, ale aj života v demokratickej spoločnosti.

V prostredí, kde existujú stovky internetových médií s nejasnou vlastníckou štruktúrou a kde v komerčnej sfére dochádza k postupnému ovládnutiu médií silnými ekonomickými aktérmi s politickým vplyvom, považujeme práve existenciu nezávislých verejnoprávnych médií za mimoriadne dôležitú. Aj preto sme presvedčení, že by bolo prospešné pokračovať v práci, ktorá urobila spravodajstvo RTVS najdôveryhodnejším na Slovensku.

V dobe sociálnych médií, keď sa vo významnej miere znásobili možnosti, a teda aj aktivity propagandy, ktorá používa dezinformácie ako prostriedok a dokonca zbraň masovej manipulácie, je pre Slovensko a jeho občanov mimoriadne dôležité, aby existovali dôveryhodné, nezávislé a najmä kritické spravodajské médiá. Za nenahraditeľnú považujeme ich úlohu pri kontrole výkonu moci. Práve táto kontrola totiž prispieva k zlepšovaniu kvality demokracie a života občanov našej krajiny.
Bratislava, 30. apríl 2018

prof. Jaroslav Šušol, dekan
doc. Daniel Klimovský, predseda Akademického senátu
Dr. Pavol Baboš, Katedra politológie
prof. Jozef Bátora, Katedra politológie
Dr. Vladimír Bilčík, Katedra politológie
Dr. Branislav Dolný, Katedra politológie
Dr. Zsolt Gál, Katedra politológie
Dr. Ján Hacek, Katedra žurnalistiky
doc. Erik Láštic, Katedra politológie
prof. Darina Malová, Katedra politológie
Dr. Matúš Mišík, Katedra politológie
Dr. Anna Sámelová, Katedra žurnalistiky
prof. Martin Slobodník, prodekan
Dr. Mária Stanková, Katedra žurnalistiky
doc. Mariana Szapuová, prodekanka
prof. Soňa Szomolányi, Katedra politológie
Dr. Aneta Világi, Katedra politológie
doc. Miloslav Vojtech, prodekan
prof. Marián Zouhar, prodekan