V RTVS zverejnili ďalší otvorený list, tentokrát ľudia mimo spravodajstva

V RTVS zverejnili ďalší otvorený list, tentokrát ľudia mimo spravodajstva Foto: Omédiách.com

Z RTVS prišiel ďalší otvorený list. Je na podporu kolegov v spravodajstve a podpísali ho ľudia, ktorí nepracujú na spravodajstve, niektorí sú interní zamestnanci ale aj externí spolupracovníci.

 

Milí kolegovia zo spravodajstva,

máme radi RTVS, milujeme svoju prácu a veľmi si vážime tú Vašu. Prinášať pravdivé informácie o tých najvýznamnejších udalostiach z domova aj zo sveta bolo vždy veľmi dôležité. Udalosti z posledných rokov a mesiacov zároveň signalizujú, že Vaša poctivá práca je každým dňom dôležitejšia.

Ďakujeme za Vaše nasadenie a profesionalitu, ktorými ste dôveryhodnosť práve toho nášho spravodajstva - spravodajstva RTVS - výrazne pozdvihli. Vážime si, že napriek tomu, že by ste mohli v súkromných médiách pracovať v lepších podmienkach, rozhodli ste sa ostať vo verejnej službe. Poznáme Vašu prácu, osobne poznáme Vás a dôverujeme Vám. Preto je nám veľmi ľúto a je pre nás nepochopiteľné, s akým zaobchádzaním sa v posledných mesiacoch stretávate.

Nedokážeme si predstaviť, že by sa to isté dialo v našich redakciách. Umlčiavanie kritických hlasov, degradovanie na nižšie pozície, vyhrážanie sa žalobami, vyvíjanie tlaku na "dobrovoľný" odchod zo zamestnania, prepúšťanie bez porušenia pracovnej disciplíny, ohováranie a znevažovanie v médiách, pretláčanie nepravdivých alebo neoverených informácií do spravodajských výstupov - na toto nie sme v RTVS zvyknutí a zvykať si ani nechceme.

Chceme však, aby ste vedeli, že pri Vás stojíme a podporujeme Vás vo Vašej práci aj v boji za pravdu a novinársku slobodu.

S priateľským pozdravom Vaši kolegovia z RTVS:

Rozália Vlasková (Rádio Junior)
Gábor Czímer (Rádio Patria)
Miroslava Kobzová (Rádio Devín)
Tomáš Bartoněk (Rádio Devín)
Simona Fochlerová (Rádio Devín)
Samuel Smetana (Odbor hudby a špecializovaných programov)
Daniela Kapitáňová (Odbor vlastnej tvorby)
László Jakubecz (Rádio Patria)
Katarína Havranová (Rádio Patria)
Anca Dragu (RSI)
Dušan Kozák (Odbor výroby)
Ján Klíma (Rádio Devín)
Ina Sečíková (RSI)
Mojmír Procházka (RSI)
Marek Puškáš (Rádio Pyramída)
Martin Šenc (Rádio Litera)
Melánia Puškášová (Odbor hudby a špecializovaných programov)
Norbert Kálmán (Rádio Patria)
Boris Koreň (bývalý vedúci Odboru aktuálnej a analytickej publicistiky)
Vladimír Seman (Rádio Slovensko)
Fedor Blaščák (Rádio_FM)
Andrea Makýšová Volárová (Rádio Devín)
Maroš Hečko (Rádio_FM)
Slavomír Uhrin (Rádio_FM)
Noémi Récseiová (Rádio Patria)
Martina Kubániová (Rádio Slovensko)
Juraj Mravec (Reportéri)
Juraj Pavlovič (RSI)
Martina Švirlochová (Rádio Regina)
Jana Ambrózová (Rádio_FM)
Maja Hriešik (Rádio_FM)
Dalibor Uhlár (Rádio Regina)
Katrin Litschko (RSI)
Peter Sabaček (RSI)
Tereza Simanová (Odbor vlastnej tvorby)
Tereza Križková (Odbor vlastnej tvorby)
Miroslav Kocúr (Rádio Slovensko)
Ján Svrček (špecialista ľudských zdrojov)
Denisa Kováčová (špecialista ľudských zdrojov)
Veronika Dianišková (Rádio Junior)
Ján Sklenár (Rádio Devín)
Zuzana Golianová (Rádio Devín)
Zuzana Kallová (Rádio Devín)
Zuzana Hudecová (šéfdramaturgička Jednotky)
Monika Kekeliaková (Rádio Litera)
Pavol Náther (Odbor vlastnej tvorby)
Radoslav Passia (Rádio Devín)
Zuzana Karaszová (špecialista ľudských zdrojov)

 Podporu od kolegov stále prijímame, hovoria iniciátori listu.